Röd: Dödsstraff tillämpas. Brun: Dödsstraff ej avskaffat men ej använts senaste 10 åren. Ljusgrön: Dödsstraff avskaffat utom för exceptionella brott (som krigsförbrytelser). Mörkgrön: Dödsstraff avskaffat. OBS! Kuba är markerat med rött. Detta är fel (se faktaruta).

“Världens största demokrati” skulle inte godkännas som medlem i EU

Lek med den hypotetiska tanken att världens största demokrati USA låg i Europa och att USA skulle vilja bli medlem i EU. Det skulle bli nobben därför att USA inte uppfyller EU:s krav på demokrati och mänskliga rättigheter.

Enligt EU-konventionen om de mänskliga rättigheterna (tilläggsprotokollet nummer 6) får inte medlemsländer ha dödsstraff.

Europarådet har dock en något mindre sträng regel – medlemmar får ha kvar dödsstraffet i lag men får inte verkställa avrättningar. Samtliga EU-länder har avskaffat dödsstraffet.

Samma sak gäller för tortyr. Att utöva tortyr av fångar är förbjudet för länder som är medlemmar i EU.

Eftersom USA både har dödsstraff, i ett antal delstater, och verkställer dödsstraff skulle inte USA godkännas som medlem i EU – förutsatt att EU följer sina egna lagar och regler.

Samma sak gäller tortyr. En är ingen hemlighet att USA utövar tortyr av fångar, bland annat skendränkningar, vid militärbasen Guantanamo. Fångar som suttit i årtionden utan vare sig rättegång eller blivit dömda. Bara det är ett brott.

Så även detta med tortyr diskvalificerar USA från att ingå i EU. Inom EU har man också tagit upp detta om USA “förhörsmetoder”. Det var i samband med att det förekom uppgifter om att USA (CIA) fraktar fångar till amerikanska militärbaser i EU-länder där fångarna lär ha utsatts för tortyr.

Så här sa Eva Joly (Grees/EFA Frankrike) vi en debatt i EU-parlamentet angående samarbete mellan CIA och vissa EU-länder angående tortyr av fångar på amerikanska militärbaser:

“Det finns inget riktigt nytt i den här 600 sidor långa rapporten, bara bekräftelser. Bekräftelser på samarbete från europeiska regeringar och existens av CIA-fångar på europeisk mark…”.

Eva Joly (Grees/EFA Frankrike)

EU antog också 10 oktober 2021 ett gemensamt uttalande mot “dödsstraff, tortyr och annan grym, omänsklig och förnedrande behandling eller bestraffning”. (se lästips)

Man må tycka vad man vill om dödsstraff och tortyr. Men det är anmärkningsvärt att det skiljer så mycket i synen på dödsstraff och tortyr mellan EU-länderna och “världens största demokrati” att USA inte skulle godkännas som EU-medlem om USA legat i Europa.

Till sist några ord om Turkiet. 1999 blev Turkiet “kandidatland” till EU. 2002 avskaffade Turkiet dödsstraffet, vilket är ett villkor för medlemskap. 2005 påbörjades medlemsförhandlingarna.

Nu har det gått närmare 20 år och Turkiet har ännu inte blivit EU-medlem, främst beroende på brister när det gäller demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer.

Jag vet inte om Turkiet och Erdoğan gett upp om medlemskap i EU, för nu börjar man tala om att återinföra dödsstraffet. (se lästips)

Intressant är att USA är det enda Nato-land som har dödsstraff. Detta trots att Nato har en demokratiparagraf:

“För att en stat ska kunna bli medlem i Nato krävs att den är en europeisk demokrati…”.

Då inställer sig frågan varför det är så stor skillnad mellan Nato:s demokrati och Europas/EU:s demokrati. För frågan om dödsstraff och tortyr är ingen liten “bagatell” utifrån ett humanistiskt perspektiv.

Inom EU:s demokrati finns inte plats för dödsstraff. Men inom Nato är det okej med dödsstraff.

USA har dödsstraff.

Turkiet hade dödsstraff när man blev Nato-medlem 1952.

Andra länder som hade dödsstraff när man blev medlem i Nato:

 • Belgien
 • Frankrike
 • Grekland
 • Kanada
 • Luxemburg
 • Nederländerna
 • Storbritannien

FN-deklarationen om de mänskliga rättigheterna:

Artikel 3:
“Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet”

Artikel 5:
“Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning”

 • Röd – Dödsstraff tillämpas (Kuba felmarkerat; färgen på den karibiska ön ska vara BRUN)
 • Brun – Dödsstraff ej avskaffat men ej använts senaste 10 åren
 • Ljusgrön – Dödsstraff avskaffat utom för exceptionella brott (som krigsförbrytelser)
 • Mörkgrön – Dödsstraff avskaffat
OBS! Kuba är markerat med rött. Detta är fel. I Kuba har dödsstraffet inte tillämpats sedan 2003. Det råder ett så kallat moratorium, och målet är att även formellt avskaffa straffet. Kuba skulle därför rätteligen på kartan ha en brun markeringen, inte en röd. Att förhållandena i Kuba ofta framställs ofördelaktig och inte med verkligheten överensstämmande, är tyvärr vanligt, och har sin grund i den US-amerikanska aggressiva propagandan mot sin granne. Denna propaganda är ett komplement till den nu 60-åriga ekonomiska blockad USA utsätter Kuba för. Vidare har man mot folkrätten sedan 1902 i praktiken annekterat ett område i bukten vid Guantánamo, där USA har upprättat en militärbas och ett tortyrläger.

Rolf Waltersson

Lästips:

You May Also Like