Tredagarsslaget vid Warszawa. Karl X Gustaf blir stucken med en lans. Målning av Johann Philip Lemke.

Är Polen det enda land i världen som nämner Sverige i sin nationalsång?

Jag roar mig ibland med att titta på ett program på SVT1 som heter IFS – Invandrare För Svenskar.

Titeln har man fått genom att vända på bokstäverna SFI – Svenska För Invandrare.

Det är ett humorprogram, med ett viss underton av allvar, som fått både ris och ros. Det hela går ut på att de tävlande ska avgöra om ett påstående om ord, företeelser eller annat i andra kulturer är sant eller falskt.

I panelen sitter nio svenskar med invandrarbakgrund. De ska försöka övertyga de tre tävlande svenskarna om ett påstående är sant eller falskt:

“Frågorna ska, förutom att vara roliga, också ge någonting. Det kan handla om kuriosa om traditioner som man har tagit med sig när man kommit till Sverige”, förklarar programledaren Ahmed Berhan.

Ett exempel:

I vilken kultur föds man som ettåring?

Då ska den i panelen som blivit utvald förklara i vilket land man föds som ettåring. Sedan ska den tävlande avgöra om påståendet är sant eller falskt.

I senaste avsnittet var ett av påståendena:

“Polen är det enda land i världen som nämner Sverige i sin nationalsång”

För mig verkade det osannolikt att Polen skulle nämna Sverige i sin nationalsång, när vi inte ens nämner Sverige i vår egen nationalsång. Det heter ju “Jag vill leva, jag vill dö i Norden” – inte i Sverige.

Jag hade nog svarat att påståendet var falskt. Men – icke sa Nicke – det var sant. Polen nämner Sverige i sin nationalsång. I fjärde versen:

Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim sie przez morze”

På svenska (efter den engelska översättningen) blir det:

Som Czarniecki till Poznan
Efter den svenska ockupationen,
För fosterlandets räddning
Ska vi återvända över havet”

(Czarniecki som nämns i versen är Stefan Czarniecki, som var polskt militär och befälhavare under kriget)

Den svenska ockupationen man syftar i texten på är svenske kungen Karl X Gustavs polska krig som pågick 1655-1660 (se lästips)

Under det fem år långa kriget utkämpades 12 blodiga fältslag. Tredagarsslaget vid Warszawa 18-20 juli 1656 var det största slaget, och då Karl X Gustav blev träffad av en polsk husars lans. (se lästips)

Tack vare humorprogrammet Invandrare för svenskar på SVT har i alla fall jag fått lära mig något nytt.

Polen är det enda land i världen som nämner Sverige i sin nationalsång. Och genom lite egenhändig historieforskning har jag lärt mig varför.

I Polen benämns även den svenska ockupationen 1655-1660 som “Den svenska Syndafloden”. “Potop szwedzki” på polska.

Rolf Waltersson

Lästips:

You May Also Like