Foto: Alexas_Fotos / Pixabay.

NATO-militariseringen: “Kriget kommer lilla vän!”

SR:s nyheter kunde i morse meddela att forskare vid Karlstads universitet föreslår läroplanen för grundskolans låg och mellanstadium ändras så att undervisning i “beredskap och totalförsvar” införs. Forskarna, finansierade av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), har undersökt läromedel för upp till årskurs sex, och kommit fram till att skrivningar om krisberedskap.

Räddningstjänsten i Karlstad har, på uppdrag av MSB, tagit fram ett förslag till studiematerial. I nyhetsinslaget säger Filippa Börjesson, som är säkerhetskoordinator för Räddningstjänsten (Karlstad-regionen), att det behövs på grund av det “säkerhetspolitiska läget” och på “vart vi är på väg”.

Börjesson säger också att det är viktigt att beredskapsundervisningen skrivs in i läroplanen, så att den kan garanteras utrymme.

Det framgick inte om barnen skall undervisas utifrån krigsmaktens nuvarande formulering. “När kriget kommer”. Eller om den tidigare gällande formuleringen “Om kriget kommer” skall användas.

Hursomhelst kommer naturligtvis barnen att oroas och bedrövade fråga om “varför det kan bli krig, och vilka som är så dumma att de vill kriga”.

De kommer då att få veta att “Sverige gått ihop med andra länder som är snälla”. Så kan sagan om det goda NATO förankras redan på lågstadiet.

För några veckor sedan fick vi veta att man vid Örebro Universitet, i samarbete med Försvarshögskolan, lanserat ett förslag som går ut på att beredskapskurser skall göras obligatoriska för alla studenter vid landets universitet och högskolor.

Vad gäller Sveriges säkerhetspolitiska läge kan man hålla med om att det försämrats. En försämring som har sin grund i det uttalade målet om anslutning till den kärnvapenbestyckade militäralliansen NATO.

Vad gäller våra barn (och studenter!) borde det handla att fostra dem till beslutsamma internationalistiska fredskämpar. Att lära dem att militarism och risken för krig kan bekämpas. Att det handlar om solidaritet och om att skapa en anständig värld, befriad från militarism och krigshot. Inte om att förbereda sig för ett krig som skall komma.

Anti-militarist i Eskilstuna

You May Also Like