Bild. Pexels / pixabay.

Är den svenska krigsmaktens reklamkampanj en bit i ett skrämmande pussel?

När jag åkte runt igår fick jag syn på nya reklamaffischer på ett antal busskurer här i Eskilstuna. Det är reklambudskap från Försvarsmakten.

Alla de tre försvarsgrenarna finns representerade, armen, flottan och flygvapnet. Reklamen består av stora bilder, och bara en liten text. Till exempel: “När det blåser i världen ser vi till att luften förblir fri”, står det på en bild med några JAS-stridsplan.

Foto: Rolf Waltersson.

Jag blir lite fundersam. Vad är syftet med denna reklamoffensiv? Har den något samband med beslutet regeringen och samarbetspartierna C och L nyligen kommit överens att satsa ytterligare 27 miljarder på militär upprustning de närmaste åren? Ingår det i en “charmoffensiv” för att vi lättare ska acceptera att även Sverige måste (?) delta i den militära kapprustningen

27 miljarder ytterligare är ett rejält steg mot vad som krävs för att vi ska närma oss de 2 procent av BNP som är inträdeskravet för Nato-medlemskap.

Jag kommer också att tänka på det jag skrev här i eFOLKET 15 oktober, Militärt regemente i stället för BB-avdelning.

Där citerar jag Försvarsmakten som skriver att nytt regemente i Sollefteå bland annat ska ha som uppgift att ”skydda förbindelsen till norska Trondheim”.

Vad jag då inte visste är att förbindelsen till Trondheim är av stor militär betydelse därför att USA har en marinbas där. En marinbas där man förvarar krigsmateriel i ett stort bergrum.

Och att trygga transportvägar från denna marinbas genom Sverige är en del av det så kallade värdlandsavtalet som Sverige skrivit med Nato.

Denna amerikanska marinkårsstyrka på 350 soldater installerades 2017 efter att Norge och USA beslutat att fördjupa det redan långtgående samarbetet mellan Nato-länderna.

Jag hittade en bild som också kan illustrera inlägget. Det är en “dekal” för US Marine Corps – som har sin militärbas i Trondheim Notera att man har en bild där inte bara USA finns med, utan hela den amerikanska kontinenten ingår Alltså även det som kallas “USA:s bakgård” Örnen har en “pratbubbla” med texten “Semper fidelis”. Ibland förkortat “Semper fi” Det är latin och betyder “Alltid trofast” eller “Alltid lojal”.

De som i Norge motsatte sig denna militärbas, som ligger i Vaernes utanför Trondheim, menar att den strider mot den norska principen att “inte tillåta permanenta utländska förband i Norge”, och att den amerikanska närvaron bidrar till ökade spänningar mellan väst och Ryssland.

Det nya regementet i Sollefteå får som en av sina uppgifter, tillsammans med regementet i Östersund, att säkra och skydda eventuella transporter av amerikanskt krigsmateriel genom Sverige.

Pusselbitarna faller på plats. Steg för steg glider Sverige allt närmare USA och Nato i det militära samarbetet. Därmed lämnar vi i praktiken den neutrala och alliansfria linjen, och blir en bricka i stormakternas spel.

Lista på de länder som satsade mest pengar (miljarder dollar) på militären 2018:

 • USA 648,8
 • Kina 250
 • Saudiarabien 67,6
 • Indien 66,5
 • Frankrike 63,8
 • Ryssland 61,4
 • Storbritannien 50
 • Tyskland 49,5
 • Japan 46,6
 • Sydkorea 43,1
 • Italien 27,8

Källa: SIPRI

Totalt beräknas världens länder ha spenderat 1 822 miljarder USD på den militära rustningen.

Det innebär att USA med sina 648,8 miljarder dollar står för cirka 35 procent av hela världens militära rustningskostnader.

Den “ryska björnen” har mindre än en tiondel så starka militära muskler som USA.

Till och med Frankrike har större militärbudget än Ryssland!

Något att fundera på när man pratar om “hotbilder”, utan att för den skull underskatta Ryssland och den despotiska ryska regimens revanschism och stormaktsambitioner.

Det pågår en skrämselpropaganda. Och det som skrämmer mig mest är det militära “tänkandet” att man får en säkrare värld genom att kapprusta.

Alla säger att de rustar bara för att försvara sig. Vore det så, skulle vi inte ha några krig.

Men det militära “tänkandet” är kanske som fotboll: “Anfall är bästa försvar”.

Men skillnaden mellan krig och fotboll är att i fotboll finns det regler att följa. Bryter man mot reglerna kan domare blåsa straff. Ja, man kan till och med bli utvisad och bortmotad från planen.

Rolf Waltersson

You May Also Like