Västra kusten: Dikt av Mats Hammarlund

Väst är alltid bäst
se på halvöar
och öar
priserna på västra sidan
överstiger dem i öst
solnedgång
i västra Skåne
som på Gotland
ger folk tröst

På östra kanten
solen glidit
upp i skyn
innan folk
har riktigt
vaknat upp i byn

Landet ligger
mer i träda
bonnigt
gammeldags
och utan barer
golf och pool
man sitter lugnt
där i sin stol

—Mats Hammarlund

You May Also Like