Skärmklipp från amnesty.se

Amnesty: “Lockdowns” blottlägger diskriminering, rasism och våld från polisen

Polis i flera europeiska länder, som ska upprätthålla och övervaka nedstängning på grund covid-19, har riktat sina åtgärder oproportionerligt mycket mot etniska minoriteter och marginaliserade grupper. Polisen har utövat våld, utsatt personer för diskriminerande identitetskontroller, satt dem i karantän med tvång samt bötfällt dem.

Det konstaterar Amnesty International i rapporten Policing the pandemic. Rapporten har undersökt situationen i 12 europeiska länder som haft en betydande nedstängning. Bland dem finns inte Sverige.

– Polisvåld och en oro för institutionell rasism är inte något nytt, men covid-19-pandemin och tvångsåtgärder under nedstängningen har visat hur extremt närvarande dessa fenomen är. De tredubbla systemfelen med diskriminering, olaglig våldsanvändning och polisens straffrihet måste omgående åtgärdas, säger Marco Perolini på Amnesty International.

I fattiga områden i exempelvis Frankrike har antalet repressiva åtgärder varit tre gånger högre riktade mot arbetarklass, svarta och andra etniska minoriteter än i resten av landet.

Romer har utsatts för uppseendeväckande övergrepp i flera länder med bland annat påtvingad karantän bevakad av militär.

Sverige har alltså inte ingått i undersökningen men Amnesty i Sverige har ändå noterat hur hårdheten ökat mot romer under pandemin.

– Vi har också sett diskriminerande behandling av utsatta EU-medborgare i Sverige, varav de flesta är romer. Exempelvis har avhysningar av informella bosättningar gjorts i Stockholmsområdet, trots att FN tydligt avrått länder att avblåsa alla avhysningar under pandemin, säger Johanna Westeson, sakkunnig på Amnesty Sverige.

– Vi vet också att pandemin, i Sverige liksom i övriga världen, slår hårdare mot socioekonomiskt utsatta grupper, vilka ofta utgörs av personer av minoritets- eller invandrarbakgrund.

Tommy Jansson

Läs mer:

You May Also Like