Regeringen har beslutat att elprisstöd även utbetalas för elkostnader man inte haft

Nu har den nya regeringen beslutat att kompensera elkunder i södra Sverige med sammanlagt 55 miljarder kronor. Det är kunder, både hushåll och företag, inom elområde 3 som får en kompensation med … Läs mer “Regeringen har beslutat att elprisstöd även utbetalas för elkostnader man inte haft”

Read more