– Vi har avsatt 1 miljon kronor för det här bidraget, säger Marie Svensson (S), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden…

Eskilstuna Kommun stöttar föreningar genom bidrag för ökade elkostnader

Stödberättigade föreningar som äger sin egen lokal eller anläggning kan ansöka om bidrag och få 75 procent av den ökade elkostnaden. Beslut om det tillfälliga bidraget togs tidigare nu i veckan och totalt har Kultur- och fritidsförvaltningen avsatt 1 miljon kronor till satsningen.

För att en förening ska kunna ansöka om bidraget ska föreningen bedriva verksamhet i en lokal eller anläggning som är ett angeläget komplement till kommunens egna lokaler, eller ta hand om driften på en kommunalägd anläggning och betala för elkostnaderna. Det uppger Eskilstuna Kommun i ett pressmeddelande.

Kompensation för ökade elkostnader

– Föreningslivet gör ett fantastiskt jobb och är en förutsättning för en meningsfull fritid, speciellt för Eskilstunas barn och unga. Vi vill ge föreningarna som äger sin egen lokal eller anläggning kompensation för deras ökade elkostnader och har därför avsatt 1 miljon kronor för det här bidraget, säger Marie Svensson (S), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

Marie Svensson

I Eskilstuna Kommun är det i dagsläget cirka 35 föreningar som äger sin egen lokal eller anläggning.

”Tufft ekonomiskt de senaste åren”

– Vi vet att många föreningar som äger sin egen lokal eller anläggning har haft det tufft ekonomiskt de senaste åren på grund av både pandemi och ökade elpriser, och därför har vi tagit fram ett riktat bidrag just till dem i år, säger Stefan Axberg, handläggare av föreningsbidrag på Kultur- och fritidsförvaltningen.

För att kunna söka bidraget måste föreningen uppfylla följande villkor:

  • Vara stödberättigad förening.
  • Föreningen ska bedriva en verksamhet för barn och unga i en lokal eller anläggning som anses vara ett angeläget komplement till kommunens egna lokaler eller ta hand om driften på en kommunalägd anläggning och betala för elen.
  • Ha blivit beviljade bidrag till lokaler och anläggningar för 2022. (Gäller ej föreningar som tar hand om driften av en anläggning som ägs av Eskilstuna kommun)
  • Ha en ökad elkostnad med mer än 10 procent under perioden 1 oktober 2021 till och med 30 september 2022, jämfört med 1 januari 2019 till och med 31 december 2019.

Ansökan öppnar den 28 oktober 2022 och stänger den 20 november 2022.

Läs också:

You May Also Like