Vänsterpartiet – Hela Sverige bör få elprisstöd

Mycket har skrivits om de höga elpriserna och att priset på den el som produceras och konsumeras i Sverige nu sätts utifrån “marknadspriset” i Europa.

Vänsterpartiet har därför lanserat sitt förslag om “Sverigepriser”.

Det har även riktats kritik mot det elprisstöd den högerkonservativa regeringen beslutat om. Ett elprisstöd som endast betalas till hushåll och företag inom elområde 3 och 4.

Likaså att elprisstödet endast utgår från elförbrukningen – inte elräkningen – vilket innebär att de med fördelaktiga bundna avtal kan få ersättning för kostnader man inte haft.

Likaså att det inte finns någon form av behovsprövning, vilket innebär att även miljardärer och miljonärer får elprisstöd.

Nu har Vänsterpartiet tagit ett så kallat “utskottsinitiativ” i riksdagen om att ge elprisstöd till hela Sverige. Alltså även till elområde 1 och 2.

Motiveringen är bland annat att elpriserna nu börjar bli lika höga över hela landet, och att man i norra Sverige på grund av kylan och längre vintrar gör av med mera el för uppvärmning av bostäder och andra lokaler.

Egentligen är det här med elprisstöd bara en form av “konstgjord andning”. Vad som måste till är att samhället återtar kontrollen över elproduktionen och eldistributionen.

Vi kan inte låta marknaden härja fritt över sånt som är samhällsviktigt och livsnödvändigt.

Jag repeterar vad som sades vid partiledardebatten i Agenda 11 december angående elprisstödet. Det var Per Bolund (Mp) som frågade:

“Varför får miljardärer och miljonärer kompensation för höga elkostnader? De rika som slösar på el får stöd, men inte fattigpensionärerna i Norrland.”

På denna fråga svarade ansvarig minister Ebba Busch (KD) utan att svara på Bolunds fråga:

“Är man hårt drabbad får man elprisstöd.”

Man kan hoppas att den röd-gröna oppositionen kan enas om att elprisstöd ska betalas till alla som är hårt drabbade av höga elkostnader oavsett var i Sverige man bor.

Regeringspartierna inklusive SD har 176 mandat mot den samlade oppositionens 173 mandat. Det räcker att 2 ledamöter från regeringssidan röstar för oppositionen för att det förslaget ska vinna.

PS. Just när jag skrivit klart det här inlägget ser jag att Socialdemokraterna har lagt ett liknande förslag i finansutskottet som går ut på att hushåll och företag i hela landet ska kunna få elprisstöd:

“Vi vill också att de med höga elräkningar i norr ska få ta del av stödet”, säger socialdemokraternas energipolitiske talesperson Fredrik Olofsson enligt TT Nyhetsbyrån.

Lästips:

Rolf Waltersson

När det regnar manna från himlen har den fattige ingen sked

You May Also Like