Vicepresident Ramiro Valdés Menéndez inspekterar Kubas första fabrik för tillverkning av ekologisk cement.

Kubansk innovation: miljö- och klimatvänlig cementtillverkning

På gång, modern fabrik för ekologisk cement

Freddy Pérz Cabrera 2019-05-24

internet@granma.cu,

Förkortning och översättning, Eva Björklund

Den första fabriken i världen av sitt slag för tillverkning av cement LC3, en cementtyp bestående av kalksten och kalcinerad lera (gips), utan koldioxid utsläpp, invigdes vid Universitetet i Las Villas den 24 maj. Där har professorn José Fernando Martirena, chef för Byggnadsteknikfakulteten, länge arbetat för ekologisk byggande, där kolodioxidfri cement är en nyckelfråga. Han tackade Kubas vicepresident Ramiro Valdés, som invigde fabriken.

Den har kunnat byggas upp med bistånd från Schweiz och företaget IPAIC och hade nu uppnått sin fulla kapacitet som ska kunna tillverka 8-10 ton dagligen. Det behövs mer än väl för att bygga bra bostäder, som det råder stor brist på.

Fabriken kommer att gå dygnet runt med dubbla skift. Argelio Abad Vigoa, chef för gruvföretaget i länet som har ansvar för fabrikens drift, försäkrade att tillgången till råvaran var säkrad, som kalkstenen och den kalcinerade leran, som finns i stora mängder.

Fabrikens produktion kommer väl till pass för det bostadsbyggande som landet är i akut behov av. Men den kommer att få hjälp av 20 likadana fabriker runt om i länen där, det finns tillräckligt med råvaror.

Förkortning och översättning, Eva Björklund

You May Also Like