Hur långt framskridna är EU:s planer att bilda en gemensam EU-krigsmakt? Och vilken är USA:s roll?

I samband med lördagsintervjun i Sveriges radio 18 november med infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD), som bland annat handlade om Natos krav på upprustning av svenska järnvägar, nämner Carlson mer eller … Läs mer “Hur långt framskridna är EU:s planer att bilda en gemensam EU-krigsmakt? Och vilken är USA:s roll?”

Read more