Hur långt framskridna är EU:s planer att bilda en gemensam EU-krigsmakt? Och vilken är USA:s roll?

I samband med lördagsintervjun i Sveriges radio 18 november med infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD), som bland annat handlade om Natos krav på upprustning av svenska järnvägar, nämner Carlson mer eller mindre i förbigående att “det finns möjlighet att söka EU-bidrag för upprustning av järnvägsnätet för att möta de krav Nato-medlemskapet innebär”.

Jag har kollat runt lite. Och det tycks stämma. EU har en fond där medlemsländerna kan söka bidrag för att rusta upp och samordna järnvägsnäten utifrån det nya säkerhetsläget. Man syftar då främst på Rysslands krig mot Ukraina.

Det är en försvarsfond som EU byggt upp och som uppgår till 8 miljarder euro för åren 2021-2027. Där beskrivs också samarbetet mellan EU och Nato. (se lästips)

Jag hittar ett dokument från Europeiska kommissionen som har rubriken Handlingsplan om militär rörlighet: EU vidtar åtgärder för en försvarsunion. Där man kan läsa:

I linje med ordförande Junckers åtaganden om EN FULLT UTVECKLAD FÖRSVARSUNION senast 2025 (min kursivering) lägger kommissionen och den höga representanten fram en handlingsplan för att förbättra den militära rörligheten inom och utanför Europeiska unionen … ” (se lästips)

Ett annat dokument från EU talar också om en militärunion inom EU: Defence Union: further progress made towards military mobility in the EU. Third Joint Report on the Implementation of the Action Plan om Military Mobility”. (se lästips)

När den här var uppe till omröstning i EU 2017 handlade det om ett nytt EU-fördrag om att ”gå i en tydlig federalistisk riktning” och ”ett gemensamt EU-försvar”, var det från svensk sida bara Cecilia Wikström (L) och Jasenko Selemovic´ (L) som röstade för resolutionen. De övriga svenska EU-parlamentarikerna röstade mot eller lade ner sina röster. (se lästips)

Uppenbarligen finns det långt framskridna planer att förvandla EU till också en militärunion. Det konstiga är att det i så fall är så tyst i media om detta.

Jag kommer ihåg inför folkomröstningen om EU-medlemskapet att frågan togs upp om en gemensam EU-valuta. Minns jag rätt var det Per Gahrton (Mp) som varnade för detta. Alla EU-anhängarna slog ifrån sig och kallade detta för “skrämselpropaganda”

Några år senare hade vi en ny folkomröstning om just detta – Om vi ska behålla kronan som valuta eller gå med i EMU (ekonomiska och monetära unionen) och därmed införa euro som valuta.

När det gäller planerna att göra om EU till en militär union sker tydligen det mesta i lönndom.

Att jag i rubriken antyder att även USA ska vara med på åtminstone ett hörn i denna militära klubb beror på att i ett annat dokument från EU: Permanent Structured Cooperation (PESCO). Deepen defence cooperation between EU Member States (se lästips)

I detta dokument finns samtliga EU-länders flaggor med – samt USA:s flagga eftersom USA ingår i PESCO.

Men den stora och avgörande frågan är – Hur långt framskridna är planerna att EU också ska bli en militärunion? Och i så fall – vilken folklig förankring har detta? Det finns ju ingen som helst debatt.

Rolf Waltersson

Lästips:

Federalistiska EU-planer dissas av svenska parlamentariker – Europaportalen 16 februari 2017

Handlingsplan om militär rörlighet: EU vidtar åtgärder för en försvarsunion – Europeiska kommissionen 28 mars 2018

EU:s samarbete om försvar och säkerhet – Consilium

Defence Union: further progress made towards military mobility in the EU – 27 september 2021

Militär rörlighet: Snabbare och smidigare förflyttningar över gränserna – Europeiska kommissionen 10 november 2022

Military Mobility (MM) – PESCO – European Union

NATO:s krav på upprustning av väg- och järnvägar får förtur – eFOLKET 27 november 2023

 

 

 

 

 

 

You May Also Like