Zoltan Tiroler, ordförande i Svensk-Kubanska Föreningen och ansvarig utgivare för tidskriften Kuba. Han medverkar också flitigt i eFOLKET med artiklar och översättningar.

Zoltan Tiroler: Kuba nere för räkning – stärk solidariteten!

Svensk-Kubanska Föreningen bildades 1966. Målet var att i Sverige sprida kunskap om det socialistiska samhällsbygget på Kuba, och stärka stödet till Kubas försvar mot USA:s ekonomiska blockad, terrorangrepp och alla andra former för stormaktsgrannens aggression. Svensk-Kubanska Föreningen har genom åren stått helt på egna ben, utan statliga eller andra bidrag. Medlemsavgifter och stöd från sympatisörer med kubanernas ansträngningar har alltid varit föreningens ekonomiska ryggrad. För att stärka solidariteten är det nu viktigare än någonsin att ännu fler ansluter sig till föreningen, skriver Zoltan Tiroler i detta inlägg.

*****

Att Kuba genomlever det värsta läget sedan Sovjets upplösning beror på en alltmer effektiv blockad och hundratals nya sanktioner. Det samtidigt med att pandemin kostade oerhörda resurser och utraderade inkomsterna från turism. Till det kommer galopperande prisökningar i världen på transporter, bränsle och livsmedel. Som om inte det vore nog har landet genomlidit en förödande brand i den största oljehamnen och en orkan som jämnade bostäder, tobaks- och bananodlingar med marken.

USA försöker bokstavligen kväva kubanerna. När öns enda anläggning för framställning av syrgas kapsejsade på grund av överbelastning under pandemin, vägrade USA att sälja. Folk dog. När ön köpte respiratorer från europeiska företag gick USA in och köpte dem. Inga respiratorer levererades.

Kubanerna plågas av strömavbrott och köerna ringlar till butiker med minimalt utbud. Apotekens hyllor gapar halvtomma. De alltför få bussarna kör fyllda till bristningsgränsen. USA:s uttalade syfte är att ”framkalla svält och desperation” och stormakten har, efter drygt 60 års krigföring, kommit en bra bit på väg. Många kubaner utvandrar av ekonomiska skäl.

Vad ett nederlag för det socialistiska Kuba skulle innebära för alla progressiva – och för kampen för rättvisa och anständighet i Latinamerika och världen – kan var och en fundera över. Det får inte hända.

De flesta kubaner stretar på, medvetna om svårigheternas orsak. I detta läge är den internationella solidariteten av oerhörd vikt. Inte bara för att vi skickar livsviktiga artiklar, utan också för det moraliska stöd som vi utgör. Kubanerna, som själva är så fantastiska på solidaritet, förtjänar vår.

Jag är övertygad om att de flesta av de som läser dessa rader i detta forum hyser stor sympati för den kämpande David mot övermaktens Goliat. Men många av er har inte tagit steget att bli medlemmar i Svensk-Kubanska Föreningen. Jag riktar en enträgen uppmaning till er att göra det nu. Fler medlemmar är avgörande för att sprida kunskap om USA-regeringens övergrepp och kubanernas kamp för att bygga ett jämlikt och solidariskt samhälle. Det är genom att våra medlemmar till vänner, bekanta och arbetskamrater förmedlar kunskap om hur verkligheten ser ut som solidariteten med det kämpande Kuba kan stärkas. Och med ett medlemskap följer en gratisprenumeration på vår tidskrift KUBA, som innehåller värdefull information som kan fungera som vapen för solidaritetsinsatser. Mer på vår hemsida, www.svensk-kubanska.se .

Varmt välkommen!

Zoltan Tiroler