The Kuper Island Indian Residential School, Penelakut Island (tidigare Kuper Island). Den mot ursprungsbefolkningen förtryckande och brutala verksamheten pågick där 1890-1975.

Ytterligare 160 omärkta barngravar hittade vid tidigare internatskola i Kanada

I Kanada har man på senare tid hittat tre massgravar med barn från ursprungsbefolkningen som under den “aggressiva assimileringen” avlidit vid de internatsklor där de varit tvångsplacerade.

Och nu uppger Penelakut-stammen, som lever i västra delen av Kanada, att man hittat över 160 omärkta gravar på Penelakutön i närheten av en tidigare katolsk internatskola som användes från slutet av 1800-talet och fram till 1975.

I och med det här fyndet, som är det fjärde sedan maj i år, innebär det att man fram till nu hittat kvarlevor av över 1 300 barn.

I Kanada fanns det sammanlagt 139 internatskolor av det här slaget där totalt omkring 150 000 barn har gått.

De första skolorna öppnades 1831. Den sista skolan stängdes så sent som 1996.

Representanter för ursprungsbefolkningen uppskattar att de senaste månadernas fynd av omärkta barngravar bara är toppen på ett isberg, och att det troligen kommer att hittas ännu flera gravar.

Man är också tveksam till premiärminister Trudeaus uttalanden och ursäkter eftersom man menar att det hittills mest varit tomma ord.

Barnen på dessa skolor tvångsomhändertogs från sina föräldrar. De skulle fråntas sin kultur, sin identitet och sitt språk.

De utsattes för kränkande behandlingar, bestraffningar och sexuella övergrepp av lärare, rektorer, präster och munkar. De utsattes även för medicinska experiment.

Motivet till dessa skolor från den kanadensiska staten och den katolska kyrkan var att barnen skulle lära sig att “europeisk civilisation och kristen religion var överlägsen deras egen, som betraktades som ociviliserad och grym”.

Den kanadensiska staten  tillsatte en sanningskommission 2008 som skulle ta reda på vad som egentligen hände på dessa skolor. Man har även betalat ut ekonomiskt skadestånd, om nu dessa övergrepp kan ersättas med pengar. Och premiärministern har bett om ursäkt å den kanadensiska statens vägnar. Det gör han varje gång nya barngravar hittas.

Vad man kan sakna är någon slags “eftertankens kranka blekhet”, någon slags kommentar till motivet för dessa internatskolor, som jag hellre kallar “omskolningsläger” där barnen utsattes för hjärntvätt.

Med facit i hand – har det visat sig att “den europeiska civilisationen och den kristna läran” egentligen är överlägsen, när den tar sig sådana här uttryck?

Källor: Nyheterna Sveriges Radio P1, svenska Yle 14 juli 2021, The Globe And Mail och tidigare artiklar i eFOLKET

PS. Med tanke på att 6 000 barn vid dessa internatskolor avlidit utan någon dokumentation eller angiven dödsorsak, och att över 4 100 barn “försvunnit” från skolorna, kan man verkligen befara att fynden av kvarlevorna av 1 300 barn bara är den ohyggliga “toppen på ett isberg”.

Rolf Waltersson

You May Also Like