Demonstration i Saint Paul för att uppmärksamma övergreppen mot ursprungsbefolkningen. Foto. Anthony Souffle. Star Tribune.

Brutala övergrepp mot ursprungsbefolkningen i Kanada

Mönstret upprepar sig. I land efter land kommer sanningen fram. En brutal sanning som visar hur kolonisatörer systematiskt utrotat ursprungsbefolkningen. Man har tagit deras land. Man har utfört direkta mord. Och man har med olika metoder försökt omvända dem till västerländskt och kristet tänkande.

Nu är det Kanada som hamnat i blåsväder. För en dryg månad sedan hittades 215 barnlik som i hemlighet hade grävts ner intill en katolsk skola. Det var vid Kampools internatskola i västra Kanada. En skola där tvångsplacerade barn skulle “assimileras”.

“Assimileringen” innebar att de med tvång skiljdes från sina föräldrar. På skolan fråntogs de sin kultur och sitt språk för att lära sig att “europeisk civilisation och kristen religion var överlägsen deras egen, som betraktades som ociviliserad och grym”.

Brittisk propagandateckning från imperietiden. Civilisationen mot Barbariet.

De utsattes för våld, bestraffningar, systematisk förnedring och sexuella övergrepp av rektorer, lärare, präster och munkar.

De utsattes även för medicinska experiment. (Jämför med Vipeholmsanstalten och tandexperimenten som jag skrivit om tidigare i flera inlägg här i eFOLKET).

Bakom de här internatskolorna, som var verksamma från början av 1830-talet och ända fram till 1996 då den sista skolan stängdes, stod katolska kyrkan och den kanadensiska staten.

Modellen kallades “aggressiv assimilering”. Ett liknande system användes för övrigt mot USA:s ursprungsbefolkning.

Den 25 juni avslöjades att man hittat ytterligare 761 omärkta barngravar vid en annan internatskola, Marieval internatskola i provinsen Saskatchewan.

Bild från 4 juni vid en minnesstund för de barn som hittats begravda vid en internatskola i Kanada. Foto. Cole Burnston.

Man beräknar att under åren har minst 154 000 barn till ursprungsbefolkningen i Kanada genomgått denna “utbildning” och att det sammanlagt funnits över 100 sådana här internatskolor.

Den sanningskommission som tillsatts har kommit fram till att 6000 barn, kanske ännu fler, dog av sina umbäranden på skolorna.

Dödsfallen har inte dokumenterats, det finns inga uppgifter om dödsorsakerna, det finns inga namn vid gravarna. Vilket kan bero på att barnen fråntogs sina namn som ersattes med ett nummer. Ungefär som fångarna i de nazistiska koncentrationslägren som fick ett nummer tatuerat på armen.

Kanadas premiärminister Justin Trudeau har bett om ursäkt:

“Detta är en smärtsam påminnelse om vårt mörka och skuldfyllda kapitel i vår historia”, sa Trudeau efter uppgifterna om de första fynden av 215 barngravar.

Påven har beklagat “den sorgliga upptäckten” i Kanada – om det nu ska tolkas som någon slags officiell ursäkt.

Redan 2008 kom den första ursäkten från regeringens sida. Den kanadensiska staten har betalat ett skadestånd motsvarande 13 miljarder svenska kronor. Sedan kan man fråga sig i vilken utsträckning dessa övergrepp kan “ersättas” med pengar.

Anhöriga är nu angelägna om att få veta vad som egentligen hänt på dessa internatskolor. De vill att man identifierar de nergrävda barnkroppar man nu hittat. De vill att man grundligt utreder dödsfallen.

“Jag har tidigare sagt att internatskolorna var ett folkmord på vårt folk. Det här är bara ännu ett glödande exempel på vad folkmordet innebar i praktiken: odokumenterade dödsfall av barn”, säger Perry Bellegarde, den internationelle chefen för ursprungsbefolkningarnas församling, till tv-kanalen CTV.

Barry Kennedy, som har gått på internatskolan Marieval där man nu hittat 761 nergrävda barn, berättar:

Under min tid på Marieval internatskola hade jag en vän som drogs iväg skrikande en natt. Jag såg aldrig min vän igen” säger Barry Kennedy till CBC News.

En kommission som tillsattes 2008 har kommit fram till att minst 4 100 barn från dessa internatskolor bara “försvunnit”.

Kan man förvänta sig att det finns fler hemliga barngravar att hitta?

En slutsats jag tycker man kan dra av det som nu framkommit i Kanada – Det kanske inte är så säkert att den “europeiska civilisationen och den kristna religionen” i alla lägen är den överlägsna när den får sådana här katastrofala följder.

Förslag på läsning för den som vill fördjupa sig i diskrimineringen av Kanadas ursprungsbefolkning:

“Rättvisans roll i sanningskommissioner. En kvalitativ fallstudie om hur rättvisa utövades av sannings- och försoningskommissionen i Kanada”. Kandidatuppsats från Linnéuniversitetet, Kalmar Växjö.

Kanada och sanningskommissionen.

Faktaruta:

  • Kanada har ca 38 miljoner invånare
  • Ursprungsbefolkningen består av tre grupper.
  • First Nations (landets indianfolk), cirka 1 miljon
  • Métiser, cirka 300 000
  • Inuiter, cirka 50 000

Siffrorna är lite osäkra eftersom en del uppgifter jag hittar är från gamla folkräkningar.

Urinvånarnas rättigheter regleras i olika lagar, men diskrimineringen fortsätter vara ett problem.

Regeringen har fått kritik för att planera olje- och gasledningar genom naturområden som bebos av urinvånare.

Koloniseringen av Kanada påbörjades av England och Frankrike runt 1530-talet.

Rolf Waltersson

You May Also Like