Skärmklipp från tv4play. 182 omärkta barngravar upptäckta i Kanada.

Ytterligare 182 massgravar med barn har hittats

Offer för den “aggressiva assimileringen” av ursprungsbefolkningen i Kanada

En grupp kanadensiska urinvånare har hittat 182 omarkerade gravar vid en nedlagd katolsk internatskola i den kanadensiska provinsen British Columbia.

Internatskolan som öppnades 1912 och stängdes så sent som 1970-talet, var en av de många skolor som urinvånarnas barn tvångsförvisades till av den kanadensiska staten för att omvändas till den “kristna katolska läran och den västerländska civilisationen”.

Detta är den tredje massgraven som hittats på kort tid. Den första som hittades i maj i år innehöll 215 barngravar. För en vecka sedan hittades ytterligare 751 barngravar. Båda vid katolska internatskolor.

Det senaste fyndet som påträffades 30 juni var alltså ytterligare 182 barngravar som var endast en meter djupa och tros tillhöra urinvånare som tvångsförvisades till skolan av staten.

Barnen på skolan som var mellan 7 och 15 år gamla.

“Nu är det väldigt, väldigt personligt” säger First Nation, gruppen av kanadensiska urinvånare som bedriver sökinsatser efter dolda massgravar med barn.

Totalt har alltså 1 148 barngravar hittats.

Med tanke på att cirka 6 000 barn i dessa “assimileringsskolor” dog utan vare sig dokumentation till dödsorsak eller utmärkning av gravar, och att över 4 100 barn “försvunnit” från dessa skolor enligt sanningskommissionen från 2008, kan man befara att ännu flera massgravar kommer att upptäckt.

Barnen på dessa skolor tvångsomhändertogs från sina föräldrar med syfte att fråntas sin kultur, sin identitet och sitt språk. De skulle lära sig att “europeisk civilisation och kristen religion var överlägsen deras egen, som betraktades som ociviliserad och grym”.

På dessa katolska skolor utsattes de för systematiska övergrepp från lärare, rektorer, präster och munkar. Det var förnedring, bestraffning och sexuella övergrepp.

Se även:

Man frågar sig – Hur “överlägsen är den kristna läran och den europeiska civilisationen” när den tar sig sådana här uttryck?

Rolf Waltersson

You May Also Like