Foto. Björn Lindahl

”Vi moderater har ett uppdrag att bekämpa och avveckla välfärdsstaten” – Ulf Kristersson

Citatet har jag tagit från en artikel i Svensk tidskrift 1990. Artikeln har rubriken ”För en individuell välfärdspolitik”. Författare är Ulf Kristersson och Thomas Idergard.

Thomas Idergard har lämnat politiken och blivit katolsk präst. Ulf Kristersson däremot har traskat vidare i de politiska spåren. När artikeln skrevs 1990 var han ordförande för Moderaternas ungdomsförbund. Idag är han Sveriges statsminister.

Artikeln brukar dyka upp lite då och då i den politiska debatten därför att den är ett ”praktexempel” på den nyliberala ideologin när den är som allra värst. Den här gången är det Miljöpartiets gamla språkrör Birger Schlaug, som ibland har inlägg i eFOLKET, som återupplivat Ulf Kristerssons tankebanor på sin Facebooksida.

Jag har inte nöjt mig med lösryckta citat som andra valt, utan jag har läst hela artikeln ”För en individuell välfärdspolitik” (se lästips)

Ni kan själva gå in och läsa. Men jag ger ändå några smakprov på den våta nyliberala dröm Ulf Kristersson närde 1990. En dröm han fortfarande har, men har förstånd nog att tona ner för att inte skrämma folk mer än nödvändigt.

Den svenska välfärdsstat han vill ”kasta på historiens skräphög” ser han som ”en socialisering jämförbar med Sovjetunionen”. Det är ”en socialisering som är hjärtlös” därför att staten tvingar människor att betala skatt för att finansiera den kollektiva välfärden.

Låt folk behålla sina pengar så kan var och en fixa sin välfärd själva, är Kristerssons lösning:

Varje individ betalar sin sjukförsäkring, sparar för sin pension och betalar sitt eget boende och familjen som ordnar och finansierar omsorgen om barnen och de äldre”.

Vård- och omsorgstjänster liksom socialförsäkrings- och pensionssystem kommer att erbjudas människor av konkurrerande privata företag på en VÄLFÄRDSMARKNAD (min kursivering). Valfrihet och mångfald kommer därför att bli välfärdssamhällets främsta kännetecken”.

Den nyliberala ”välfärdsmarknad” Kristersson såg i sin våta dröm 1990 har till stora delar införts idag där alltmer av skola, vård och omsorg och en hel del annat smått och gott, till exempel apotek, bilprovning med mera, nu drivs av vinstdrivande kapitalistiska företag på en marknad.

Och när det gäller skatter, eller ”skattetryck” som högern konsekvent kallar det, är vi på god väg i Kristerssons riktning. Man har börjat uppifrån genom kraftiga skattesänkningar för de med höga löne- och kapitalinkomster. Förmögenhetsskatt, värnskatt och andra skatter som ”drabbar” de som har det bäst ekonomiskt, har också avskaffats. Och detta oavsett färg på regeringar även om borgerliga regeringar är bättre på att omfördela så att klyftorna mellan fattiga och rika ökar.

För att visa att han inte helt igenom är en hjärtlös nyliberal marknadsfundamentalist skriver Ulf Kristersson:

De som av olika skäl, som t ex handikapp, långvarig arbetslöshet eller sjukdom, inte kan betala sin egen sjukförsäkring eller sitt eget boende, skall vara förvissade om att hjälp för detta alltid finns att tillgå hos det offentliga”.

För mig låter denna ”generositet” lite som den gamla tidens fattigstugor där de utslitna fattighjonen på nåder kunde få tak över huvudet och en brödbit att stilla hungern med.

Som avslutning skriver Ulf Kristersson:

Målet är att den kollektiva välfärdspolitiken i alla dess former och skepnader måste göra andra förlegade och felaktiga socialistiska system sällskap på historiens skräphög”.

Några år senare, 1994 då han var riksdagsman gav Ulf Kristersson ut boken ”Non-working Generation”. Där jämför han den svenska modellen med apartheidsystemet i Sydafrika:

De svenska apartheidlagarna är inte lika lätta att genomskåda. Oftast är de mer sofistikerade än de sydafrikanska”, skriver Kristersson i boken. (se lästips Dagens Arena)

När nu statsminister Ulf Kristersson (M) regerar tillsammans med KD och de marknadsfundamentalistiska Liberalerna och med SD vid rodret, kan det gå fortare än vi anar innan vi hamnar i det himmelrike Kristersson tror på och längtar till. De små stegen från den nya SD-regeringen blir dag för dag allt längre och snabbare.

Lästips:

För en individuell välfärdspolitik – Ulf Kristersson Thomas Idergard – Svensk tidskrift 1990, nr 8-9
Ulf Kristersson: ”Den svenska modellen är som apartheid” – Dagens Arena. Augusti 2012

Rolf Waltersson

You May Also Like