Tankesmedjornas stöd fördelade på stödgivare och inriktning.

Tankesmedjor – Om att smida ränker och annat smide

Vi hör allt oftare begreppet “tankesmedja” i den politiska debatten. Jag har funderat över varifrån uttrycket kommer. “Tankesmedja” – ordet låter som att kloka människor sitter på sin kammare och tänker ut (kloka?) saker.

Vad jag förstår är tankesmedjor nån slags organisationer som arbetar för att påverka (politiska) beslut i en viss riktning. Alltså nån slags propagandamaskiner som ska låta mer vetenskapliga under beteckningen “tankesmedja”.

Jag läser på Wikipedia att Sveriges första “tankesmedja” SNS grundades 1948 av Näringslivets Fond. Därefter har det rullat på så att vi i nuläget har ungefär 35-40 olika tankesmedjor.

Nu har journalisten Sverker Lindström granskat dessa tankesmedjor och kommit fram till att det är en kraftig övervikt för de tankesmedjor som företräder näringslivet och den politiska borgerligheten. Enligt Sverker Lindström bildades de första tankesmedjorna redan på 1920-talet. Men då fanns inte begreppet “tankesmedja”. Enligt Sverker Lindström var det snarare “en hemlig klubb” bestående av förmögna företagare som slussade pengar till forskare i syfte att få fram resultat som främjade näringslivets intressen.

Räknar man i pengar så har de tankesmedjor som är kopplade till högern och näringslivet ungefär tio gånger mer pengar till sitt förfogande. Deras tankesmedjor förfogar varje år över 250 miljoner kronor.

Det kan jämföras med de tankesmedjor som är knutna till fackföreningsrörelsen och den politiska vänstern, de Sverker Lindström kallar “de progressiva tankesmedjorna”, som sammantaget har cirka 25 miljoner kronor om året.

Inom dessa tankesmedjor är det ungefär på samma sätt som inom tidningsvärlden där den borgerliga pressen är totalt dominerande.

Det här ska man ha klart för sig när man funderar över den politiska debatten, opinionssiffror, valresultat och politiska beslut. De som sitter på pengarna har mycket större möjlighet att styra och påverka genom sitt mediala övertag.

Nu, grofva smide från min tankesmedja,

skall släggan gå och pröfva, hvad du tål.

Jag vet, att länkar brister i sin kedja,

men vet jämväl, att det finns ärligt stål

Erik Axel Karlfeldt 1898 ur “Fridolins dikter och andra visor”.

Lästips:

Rolf Waltersson

You May Also Like