Bild från OpenClipart Vectors / Pixabay.

Venezuelas regering försöker krossa vänstern

I det senaste numret av veckotidningen Proletären redogörs för hur den venezolanska maktapparaten gått vidare i försöket att eliminera landets vänsterkrafter. Nu har det kommunistiska partiet (PCV, Venezuelas idag äldsta parti, grundat 1931) formellt upplösts av en gentemot det regerande partiet PSUV:s ledning lyhörd domstol.

Sedan vänsterpresidenten Hugo Chávez 1998 valdes till president har Venezuelas kommunistiska parti varit en del av regeringsunderlaget. Detta upphörde dock 2020, då regeringspartiet PSUV under ledning av den nye presidenten Nicolas Maduro valde att helt ignorera överenskommelser om en politik inriktad på försvar av arbetarklassens intressen.

Enligt domstolsbeslut har PCV nu berövats sina tillgångar, organisationsnummer och till och med sitt namn.

Det juridiska kuppartade angreppet kom inte som en överraskning för PCV. Samma förfarande har tidigare drabbat andra vänsterorganisationer. Organisationer som PCV solidariserat sig med.

Regeringspartiet PSUV, som kallar sig socialistiskt, har anklagat vänstern och kommunistpartiet för att ha lierat sig med den USA-styrda högeroppositionen. Detta tillbakavisas bestämt av Héctor Rodríguez, som tillhör partiledningen:

Att vi skulle ha gjort upp med högern är en stor lögn. PCV har tydligt visat i både ord och handling att vi inte har något intresse av att alliera oss med något av de polariserade blocken, som ändå står för samma arbetarfientliga politik. Vår linje är istället att bygga ett nytt folkligt alternativ till de båda blocken, och det är det som kampanjen mot oss är avsedd att stoppa, säger Héctor Rodríguez till Proletären.

PCV har också konsekvent fördömt den imperialistiska USA:regeringens attacker mot Venezuelas regering och utsvältningspolitik mot landet.

I artikeln ställer Proletären även en fråga till Héctor Rodríguez om hur han ser på åsikter som framförts “i den internationella debatten”, och som gått ut på att PCV:s linje skulle vara “ultravänsteristisk eller trotskistisk”, underförstått att PCV:s politik i praktiken innebär att man inte sluter upp bakom en regering som är under attack från USA-imperialismen. Rodríguez kontrar med att “regeringen använder nyliberala åtgärder för att rädda kapitalisterna från krisen och sanktionerna, istället för att skydda arbetarna”.

Här kan vara på sin plats att erinra om att Hugo Chávez, den tidigare presidenten och ledaren för PSUV, förde fram tanken att den socialistiska vänstern i Venezuela och internationellt kan hämta inspiration genom studier av bland andra Gramsci och Trotskij, Nu blåser tydligen nya vindar.

Kommunistiska Partiet i Sverige, som ger ut veckotidningen Proletären, har solidariserat sig med PCV, och har undertecknat ett öppet protestbrev riktat till Venezuelas nuvarande president Nicolas Maduro.

You May Also Like