Foto: Sebastian Pociecha/Unsplash.

Vargattack i Blekinge har skapat ny debatt om vargjakt – Vem är “blodtörstigast” – Vargen eller människan

Debatten om vargens existensberättigande har blossat upp efter att en ensamvarg, en tik, har rivit och dödat får i Blekinge. Attackerna har pågått under fem månader. Vid fem tillfällen har totalt 14 får blivit dödade.

Senaste attacken var för ett par dagar sen då en fårbonde i Blekinge fick en tacka och ett lamm ihjälbitna av denna ensamvarg.

I Blekinge finns inget vargrevir. Denna ensamvarg har, enligt dna-prover, kommit från ett vargrevir i Östergötland.

Eftersom man får utfärda skyddsjakt på enstaka individer som ger sig på tamboskap, har nu Länsstyrelsen beslutat att denna ensamvarg ska skjutas. Kanske Länsstyrelsen borde beordrat skyddsjakt på den här vargen tidigare.

I ett inslag i Agenda i SVT2 uttalade sig jordbruksminister Peter Kullgren (KD) om hur han ser på vargen i Sverige. (se lästips)

I Sverige finns cirka 450 vargar. Det kan jämföras med Italien som med sina 3 300 vargar är det land i Europa som har mest varg. Tvåa kommer Tyskland med 1 400 vargar. Italien och Tyskland är till ytan mindre än Sverige. Jämförelsevis har vi således ganska få vargar. Med detta som jämförelse menar ändå jordbruksminister Peter Kullgren (KD) att den svenska vargstammen är på tok för stor.

Riksdagen beslutade 2013 att vargstammen bör ligga mellan 170 – 270 individer. Alltså i stort sett en halvering av nuvarande vargstam.

“Min mening är att vargstammen ska ligga i den lägre delen av spannet”, säger jordbruksministern. Det betyder att jordbruksministern vill minska stammen med drygt två tredjedelar. Vilket i sin tur resulterar i ännu mera inavel.

Redan nu är den svenska vargstammen svårt inavlad enligt expertisen. Så inavlad att det kan jämföras med “att syskon får barn med varandra”, menade Isak Isaksson från Naturskyddsföreningen. Och att detta talar för att vi snarare borde ha en större vargstam om vi vill ha en frisk vargstam. (Om inavel av varg, se lästips “Inavel & vargjakt – hur hänger det ihop? – Rovdjurscentret De5Stora”)

I SVT:s Agenda nämndes också de politiska partiernas inställning till varg och vargjakt. Där sa man att:

C, M, KD, S och SD vill att det ska finnas färre än 450 vargar i Sverige och står bakom riksdagens beslut om spannet 170 – 270 vargar. Av dessa partier understryker M, C, KD och SD att nivån bör ligga i den lägre delen av spannet på 170 individer.

MP vill att det ska finnas flera vargar i Sverige.

L och V anser att det är forskning och vetenskap som ska avgöra hur stor stammen måste vara för att behålla en gynnsam bevarandestatus:

“Det är inte en nivå som politiker ska bestämma, utan det bör ske vetenskapligt”, svarade Elin Segerlind (V), ledamot i miljö- och jordbruksutskottet.

Jakob Olofsgård (L) svarade ungefär på samma sätt:

“Det är inte en politisk fråga att bedöma hur många vargar det ska finnas … Det är en fråga för vetenskapen”. (se lästips där ni kan se mera utförligt hur partierna svarade 31 augusti 2022)

Om vargen i Blekinge ännu är skjuten vet jag inte.

HUR GICK DET FÖR LODJUREN UNDER ÅRETS LICENSJAKT?

Jag har också kikat lite på hur det går med årets licensjakt på lodjur som påbörjades 1 mars, och pågår som längst till 15 april (i norra Sverige).

En rapport från Naturvårdsverket 18 mars visar att av den tilldelade kvoten på 143 lodjur har 124 redan blivit skjutna.

Eftersom det finns ca 1 400 lodjur i Sverige innebär det att stammen ska decimeras med 10 procent.

Utöver licensjakten som går ut på att skjuta bort en del av stammen, tillkommer skyddsjakten, men även tjuvjakten. Något som drabbar alla våra rovdjur.

Bara att man använder begreppet “rovdjur” om varg, björn, lodjur och järv, har för många en negativ klang.

Man kallar inte människan för “rovdjur” trots att människan kanske är den mest rovlystna av alla varelser på jorden.

För egen del är jag kritisk till licensjakten på våra rovdjur. Men skyddsjakt på individer som blir alltför närgångna och som river tamboskap tycker jag är acceptabelt. Och jag förstår de fårbönder och andra som får sin boskap dödad.

Men man kan med stängsel och även på andra sätt förebygga rovdjursattacker.

En del kanske undrar varför en varg river många får i en fårhage. Den borde väl nöja sig med ett? På samma sätt som när räven kommer in i en hönsgård och biter ihjäl många hönor, i stället för att bara ta en höna och springa iväg med den.

Det är inte för att de är “blodtörstiga”. De normala för rovdjur är att om de lyckas fånga ett byte i skogen, en hare, rådjur, vildsvin eller något annat, så flyr alla andra harar, rådjur och vildsvin iväg i panik.

Men i fårhagen eller hönsgården kan inte fåren eller hönorna fly. För rovdjuret är skogen det normala jaktområdet där de i bästa fall kan fälla ett enstaka byte. Fårhagen och hönsgården är för rovdjuret ett onormalt jaktområde eftersom bytesdjuren inte kan fly. Därför beter de sig irrationellt enligt vårt sätt att se på saken.

Man kan säga att vargen och räven beter sig som människor som aldrig tycks få nog av pengar, prylar och annat överflöd utan ständigt vill ha mer och mer trots att man egentligen inte behöver mera för att leva gott och må bra. Lite som Joakim von Anka.

Lästips:

Rolf Waltersson

You May Also Like