Foto: RbeccasPictures / Pixabay.

Insändare om önskvärd utveckling av djurskyddslagen

Johan Löfgren:

I Sverige och Sydkorea är ickemänskliga djur rättslösa ting. Det är förvisso också något som utmärker de flesta länderna på den internationella arenan. Majoriteten av världens länder fungerar just på det sättet även om förändringens vindar börjar blåsa allt starkare.

Det sydkoreanska oppositionspartiet Democratic party of Korea, DPK, lade nyligen fram ett förslag innehållande en enorm förändring i hur Sydkorea kan komma att bemöta andra djur inom juridiken. Korea Times skrev utförligt om lagförslaget den 27 februari 2024. I DPKs utkast benämns andra djur för levande varelser i stället för egendom. Ett sådant nytänkande hade bland annat öppnat upp för möjliga förändringar inom den sydkoreanska djurindustrin. Huruvida ickemänskliga djur verkligen slutar vara egendom i Sydkorea om förslaget träder i kraft återstår att se. Det står dock klart att DPK inser vikten av frågan.

Finska parlamentet diskuterar för övrigt också ett nytt tillägg till sin grundlag där ickemänskliga djur blir något annat än objekt. För Sveriges del handlar det om att börja fundera. Varför börjar fler nationer överväga att skriva in människans moraliska ansvar gentemot andra djur i sina författningar? Och varför kunde inte ens den svenska djurskyddslagen sträcka sig så långt som att erkänna ickemänskliga djurs egenvärde?

Johan Löfgren, PIMI – Personskap för IckeMänskliga Individer

You May Also Like