Foto: ambquinn / Pixabay.

Nu börjar årets licensjakt på lodjur

Årets licensjakt på lodjur börjar 1 mars. Den pågår fram till 31 mars i södra och mellersta Sverige, och fram till 15 april i norra Sverige.

Länsstyrelsernas “tilldelning” uppgår i år till 143 lodjur. Det kan jämföras med förra året då “tilldelningen” var 250, varav 188 blev dräpta.

Jag använder ordet dräpa eftersom lodjursjakten till stor del måste ses som ren nöjesjakt. Jag har inga färska siffror om hur många troféjägare som nu ska ut i skogarna för att skaffa sig en lodjursfäll att hänga upp som prydnad. Men det nämndes att det 2022 rörde sig om 250 utländska (trofé)jägare som anmälde sig till licensjakten.

Antalet lodjur i Sverige beräknas till cirka 1 400. Med en kvot på 143 djur innebär det att de som bestämmer vill att lodjursstammen ska decimeras med 10 procent.

Lodjuret, som är fridlyst, lever redan nu nära gränsen för vad som anses nödvändigt för att arten ska kunna leva vidare. Det påstås att “smärtgränsen”, miniminivån, går vid cirka 870 lodjur. En siffra som Svenska Rovdjursföreningen dock tycker är alltför låg. Och ju mindre antal av en art, desto större risk för inavel och allt vad det för med sig.

Sverige har också fått kritik från EU för att vår rovdjurspolitik bryter mot EU:s regler för hållbara rovdjurshabitat. Habitat betyder ungefär livsmiljö om jag fattat rätt.

Lodjurets föda består av bland annat hare och skogsfågel. I norra Sverige tar lodjuret även ren och i mellersta och södra Sverige rådjur. Det händer att lodjur även tar får, med det rör sig inte om några stora mängder får.

När det gäller lodjur, liksom andra rovdjur som blir alltför “påträngande”, finns möjlighet till skyddsjakt just på dessa djur som kommer alltför nära människor och husdjur och som orsakar alltför stor skada.

Det normala är att lodjuret är mycket skyggt och undviker människor. Därför är det ytterst få som en sett ett lodjur i skogen

Det är alltså skillnad mellan skyddsjakt och licensjakt. Licensjakt handlar om att “skjuta av” och decimera stammen.

Lodjursjakt kan vara stressande och grym när lösa jakthundar jagar ifatt och jagar upp lodjuren i träd, där sedan jägaren kan stå nedanför och ”skjuta prick”.

Sedan har vi också tjuvjakten på både lodjur och andra rovdjur.

Licensjakten som nu börjar, sammanfaller också med den period på året då lodjuren parar sig. Eftersom det är näst intill omöjligt att på skotthåll se skillnad mellan hona och hane, är risken uppenbar att man dödar dräktiga honor.

Det kan ju synas extra oetiskt att skjuta lodjurshonor med ungar, även om ungarna i dessa fall ännu inte är födda.

Opinionsundersökningar visar att svenska folket motsätter sig lodjursjakten. 63 procent säger Nej. Endast 13 procent säger Ja. Resterande 24 procent svarar Vet ej

Tittar man på hur många som vill förbjuda lodjursjakt under särskilt känsliga perioder, som när de har ungar, parningstid eller kan vara dräktiga, svarar 72 procent Nej

Jag skriver inte så mycket mer nu, utan hänvisar till ett par tidigare inlägg här i eFOLKET samt några andra intressanta artiklar.

Rolf Waltersson

Lästips:

Är vi på väg mot ett nytt sorgligt rekord för lodjursjakt 2024? – Rovdjur. 2023-12-19

Svensk lodjursjakt kan bryta mot EU-direktiv – World Animal Protecion Sverige. 3 mars 2023

Varför vi säger NEJ till troféjakt på lodjur – Rovdjur. 2023-04-21

Jakt på lodjur – Naturvårdsverket. 18 januari 2024

Lodjur – Wikipedia

Nu har licensjakten på lodjur börjat – eFOLKET. 1 mars 2023

188 lodjur sköts vid årets licensjakt – eFOLKET. 17 april 2023

You May Also Like