Nooshi Dadgostar. Skärmklipp från vansterpartiet.se

Vänsterpartiets valberedning föreslår Nooshi Dadgostar till ny partiledare

Beslutet om vem som ska bli partiordförande efter Jonas Sjöstedt tas på en digital kongress i månadsskiftet oktober-november. I nuläget finns det inga andra som kandiderar.

– Nooshi Dadgostar är erfaren, kunnig och drivande. Hon har en politisk skärpa och bredd som få kan matcha i svensk politik. Hon vinner både debatter med motståndare och förtroende i mötet med människor, säger Håkan Eriksson, sammankallande i valberedningen, på partiets hemsida.

– Hon har lång erfarenhet av vår rörelse. Från första organiseringen i Ung Vänster på Hisingen i Göteborg på slutet av 90-talet, till dagens ledarroll som vice partiordförande och riksdagsledamot.

Han framhåller hennes bakgrund och erfarenhet av såväl aktivism som tuffa förhandlingar i parlamenten och lyfter fram att hon har ett starkt driv oavsett om det är arbetet för ekonomisk rättvisa, den utomparlamentariska hyresrättskampen eller som statlig utredare.

På twitter ger Nooshi en kommentar: “Jag vill ha ett Sverige där vi känner trygghet med att vi har byggt det bästa välfärdssamhälle vi har kunnat. Där vi tar hand om varandra. Där det viktigaste inte är var vi kommer ifrån, utan vart vi tillsammans är på väg.”

Tommy Jansson

Länk:

You May Also Like