Foto: Ratfink1973/Pixabay.

Vänsterpartiet och f.d. kraftbolagsdirektör eniga i kampen mot de absurda prishöjningarna på el

Ett centralt inslag i Rapports nyhetssändning den 1:a september var en presentation av ett radikalt förslag för att förhindra de katastrofala prisökningarna på el.

Förslagsställaren heter Bengt Ekenstjärna och är f.d. vice VD på Sydkraft. I intervjun visade Ekenstjärna pedagogiskt hur han tänker. Förenklat kan man säga att Ekenstjärnas förslag, som fått namnet Beken-modellen, går ut på att distributionen inom landet undandras marknadspåverkan och distribueras till oss. Med Ekenstjärnas egna ord: “till priser vi är vana vid”. Överskottet efter att behovet inom landet tillgodosetts exporteras till marknadspriser.

Den som följt valdebatten reagerade säkert liksom jag: “Detta är ju Vänsterpartiets förslag!” Rapportredaktionen tog också upp detta faktum, enligt redaktionen har Vänsterpartiet tagit “Bekenmodellen” men kallar det “Sverigemodellen” Det kan säkert vara så, det är inget fel att ta upp bra förslag. Vänsterpartiet fick ju när de lade fram sitt förslag höra att det var orealistiskt. Det stred enligt kritikerna mot EU-reglerna. Samma kritik riktas mot Ekenstjärna.

Denna kritik är ju bort i tok! Ska vi avstå från ett helt rimligt förslag som räddar hushåll och industri bara för att det fattats regler i EU-kommissionen? Är det inte Kommissionens tokiga nyliberala beslut som måste ge vika för verklighetens behov? Nu visar det sej att EU-ledningen själva börjar inse behovet av ändringar. På en pressträff igår förklarade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen att marknaden för el-distribution inte fungerar och nya konstruktioner behöver övervägas. Återigen visar det sej att de svenska socialdemokraterna och borgarna är mer servila inför EU:s regelverk än vad EU-ledningen själv är.

EU-ledningen har bland annat vädrat tanken att ett pristak på energi från kärnkraft, vattenkraft och vindkraft ska sättas och enbart gaspriserna ska få styras “marknadsmässigt”. Detta eftersom det just är enbart gasen som i dag driver upp priset på energi.

Ett förslag i samma riktning som Ekenstjärnas och Vänsterpartiets. Det är oerhört viktigt att Vänsterpartiet nu hamrar fram sitt förslag med stor frenesi.

Socialdemokraternas och Moderaternas förslag att kompensera konsumenterna innebär en tillfällig lindring för dessa men att elbolagens superprofiter garanteras. Varför ska just elbolagen hållas skadeslösa? Elbolagen gör nu enorma vinster på denna kris.

Den diskussion som efter detta måste upp på bordet måste handla om frågeställningen: Varför ska privata företag och bolag få göra profiter på människors basbehov? Är inte det rimliga att produktion och distribution av energi ska vara i samhällets ägo? De nyliberala privatiseringarna och avregleringarna måste utmanas!

Peter Widén

You May Also Like