Storköken ska sänka totaleffekten, vilket i slutändan gynnar Eskilstunas skattebetalare…

Så ska Eskilstuna Kommun spara energi i sina storkök

Eskilstuna Kommun har många satsningar på gång i syfte att energieffektivisera, minska elanvändningen och sänka elkostnaderna. En av dem är “Energitrappan storkök”. Projektet genomförs för att minska energianvändningen och effekttopparna i så kallade storkök.

Vägen dit stavas utbildning, nya tekniska lösningar och förändringar i kökspersonalens beteende. “Energitrappan storkök” vill göra det enkelt och användarvänligt att kapa effekttopparna, uppger Eskilstuna Kommun.

– Projektet är en vidareutveckling av det pedagogiska verktyget “Energitrappan” som vi utarbetat sedan tidigare. Nu anpassas verktygen för storköken som är ett prioriterat område inom kommunkoncernen när det gäller minskad energianvändning, säger energi- och klimatrådgivare Per Ekstorm.

De mätbara målen är:

  • Minskad energianvändning med minst 15 procent i minst tre storkök.
  • Minska antalet effekttoppar över ett valt tröskelvärde (effekt i kW) med minst 30 procent i tre skolkök.

Ekonomiska och ekologiska vinningar

Utbildning och beteende följs upp genom att all kökspersonal intervjuas före och efter insatsen. Frågorna handlar om deras kunskap och inställning till att fortsätta med beteendeförändringen. Vet kökspersonalen mer om hur energieffektivisering uppnås? Och hur väl anpassar de sig till att arbeta utefter en ny metodik?

– Det finns både ekonomiska och ekologiska vinningar med “Energitrappan storkök”. Utsläpp av växthusgaser minskar, storköken sänker totaleffekten vilket innebär lägre strömstyrka i huvudsäkringar, elnätet används effektivare och skattebetalarna i Eskilstuna gynnas i form av lägre kostnader för storköken, säger Eric Söderberg, näringslivsutvecklare på Energy Evolution Center.

Vill sprida kunskapen vidare

Men effektiva lösningar stannar inte inom Kommunens verksamheter. Tvärtom vill man dela med sig av hur andra aktör kan arbeta på liknande sätt och uppnå effekter som hela samhället kan dra nytta av. Därför kommer projektresultaten att spridas till kommersiella storkök runt om i Eskilstuna samt seminarium kring energieffektivisering att hållas.

Projektet leds och koordineras av näringsliv och affärsutveckling på Eskilstunas Kommunledningskontor tillsammans med Energy Evolution Center (EEC).

You May Also Like