Vänsterns Pedro Castillo nu Perus president!

Vänsterns Pedro Castillo för partiet Peru Libre vann presidentvalet i Peru, som hölls 6 juni. Högern har sedan dess försökt förhala och förhindra Castillos tillträde.

Obefogade överklaganden, protester, hot om kupp från militärer och högerpolitiker, har skapat en spänd spänning, polarisering och oro för framtiden. Högerextremisten Keiko Fujimori, som förlorade valet, är åtalad för korruption och hade också personliga skäl att försöka förhindra uppfyllandet av valresultatet. Nu riskerar hon att dela fängelse med sin far, den tidigare diktatorn Alberto Fujimori, dömd för korruption. Under hans presidenttid tvångssteriliserades hundratusentals kvinnor från ursprungsbefolkningen och hans regering drev ett utrotningskrig mot oppositionen.

Inom överklassen, bland annat en stor grupp pensionerade höga militärer, har efter valet i juni framförts åsikten att Castillo måste hindras från att tillträda presidentposten. Denna gång vågade sig dock uppenbarligen högern inte på en militärkupp.

Valmyndigheten stod i stort sett pall inför påtryckningarna och har nu äntligen utropat Castillo till segrare.

Perus nye president och den folkliga vänsterrörelsen som står bakom honom, får en tuff uppgift. Peru har under 40 år förstörts av nyliberal politik. Landet har de högsta dödssiffrorna i världen på grund av Covid. Fattigdomen är utbredd. Och högern accepterar inte en president som vill jämna ut klasskillnaderna, som går emot nyliberalismen och som drar Peru ur den högerallians i vilken den ingått. Högerns förakt för demokrati har demonstrerats på ett skrämmande, om dock inte överraskande, sätt.

Många, däribland flera statschefer i Latinamerika, har gratulerat och önskar Perus nye president all kraft att föra segern vidare mot ett rättvisare samhälle.

eFOLKET instämmer!

Zoltan Tiroler

Källor:

Telesur 210719 med flera

Felicitan a Pedro Castillo tras proclamación como nuevo presidente de Perú

You May Also Like