Frågan om vår planets och mänsklighetens framtid var det som rättegången i Eskilstuna Tingsrätt faktiskt i grunden handlade om…

Staten mot en klimatkämpe i Eskilstuna Tingsrätt

Torsdagen den 20 april hölls en rättegång mot en klimatkämpe i Eskilstuna. Hon hade varit med när XR blockerade en korsning i centrala Stockholm under 18-20 minuter.

Vi kan kalla henne Magdalena (hon vill vara anonym), och hon är en 27-årig Eskilstunakvinna som hörsammade uppmaningen från klimatrörelsen XR (Extinction Rebellion) om att delta i en klimataktion i Stockholm i augusti ifjol.

– XR är ett nätverk för icke-våld och fredlig civil olydnad, förklarade Magdalena när hon fick ordet i rättssalen, och fortsatte:

– Det råder ett planetärt nödläge på grund av klimatkrisen, men regeringen saknar åtgärder, de fossila subventionerna fortsätter. Flera platser på vår jord kommer att bli obeboeliga om ingenting sker. Men detta lyfts inte i media som det borde göra, så våra aktioner handlar om att påkalla uppmärksamhet.

Detta var inget rätten vägde in. Istället gick man helt på åklagarens linje om ohörsamhet mot ordningsmakten.

Bildskapare: Gerd Altmann / Pixabay.

– Den tilltalade vägrade att efterkomma polisens uppmaning om att lämna gatan, förklarade åklagaren. Magdalena höll med om detta, men menade att omständigheterna inte borde göra det brottsligt.

Det var intressant att lyssna till det vittne som åklagaren kallat in via länk från Stockholm, en välbyggd, medelålders polisman.

– Allmänheten var extremt frustrerad, förkunnade han. Dock utan att gå närmare in på hur han fått denna upplysning som han under straffrättsligt ansvar delgav rätten.

Det finns förvisso en extrem frustration hos allmänheten över att de nödvändiga åtgärderna mot klimatförändringen inte genomförs, och många uttrycker sitt stöd och sin förståelse för klimataktioner som denna, men det var inte detta polismannen syftade på.

Det är möjligt att några mindre klimatmedvetna stockholmare som valt att ta bilen istället för tunnelbanan en onsdag i semestertider i centrala Stockholm, blev rasande över att se klimatkämpar stoppa trafiken i 18 minuter för att påkalla uppmärksamheten kring ett problem som handlar om mänsklighetens överlevnad. Men att utifrån detta dra slutsatsen att “Allmänheten var extremt frustrerad” kan vara en långtgående slutsats.

Magdalena höjde perspektivet från den trånga rättssalen (trång eftersom den också var fullsatt av sympatisörer till henne):

– Min framtid är inte trygg på grund av klimatförändringarna. Det handlar om hur jag och vi alla ska få mat och vatten, hur vi ska klara klimatkatastrofen. Jag skulle önska att regeringen inser sitt ansvar och genomför de systemförändringar som behövs.

Rätten lät henne tala till punkt och meddelade efter en stunds paus domen: 30 dagsböter à 110 kr, plus att Magdalena ska betala 800 kr till Brottsofferjouren.

Vill du bidra till Magdalenas böter för att tacka henne för hennes engagemang och uppoffring för vår och våra barns och barnbarns framtid? Skicka in ditt bidrag till eFOLKET.

  • Bankgiro: 5059-8267
  • Swish: 123-4673182
  • Märk betalningen ”XR-dom 22 april 23”.

Christer Bergström

Bildskapare: Gerd Altmann / Pixabay.

You May Also Like