Bildskapare: Gerd Altmann / pixabay.

Vad har Tidölaget för vandel?

Statssekreteraren PM Nilssons fiskande i lönndom av utrotningshotad ål och de alls icke med sanningen överensstämmande uppgifter som han lämnat till svenska myndigheter, är utan tvekan förseelser av sådant slag att de förvisso ej kan bagatelliseras. Det understryker skribenten med signaturen Grumpy i denna insändare.

*****

Under den senaste veckan har det varit mycket debatterande om tjuvfiske, vilket i sin tur rest stora frågetecken om ledande högerpolitikers uppfattning om rätt och fel.

Att fiska en rödlistad fisk med fasta redskap och även raljera med bedriften är varken ett obetydligt brott eller ett misstag. Det är oerhört omdömeslöst och visar på total ignorans för vårt rättssystem och det regelverk som skapats för att skydda en utrotningshotad fiskart. PM Nilsson skriver på Facebook, “Jag ber om ursäkt för det merjobb jag orsakat hos Havs- och vattenmyndigheten och hos polisen. De har viktigare saker för sig och det är viktigt att alla följer lagen”. Han säger i korthet att det brott han begått inte är så viktigt. Det är dumt så man häpnar.

Vid två tillfällen ljuger PM för polisen trots att han är ertappad på bar gärning och bortförklarar sitt beteende med nya inlägg och säger att “Jag borde då sagt att det var mina redskap men situationen var så pinsam och överrumplande att jag fortsatte neka. De tog namn och personnummer och beslagtog redskap och fisk”.

Det är uppenbart att PM ser på sin situation på samma sätt som kollegan Ebba Busch när hon insåg att förtalsanklagelserna mot henne inte skulle kunna bortförklaras, hon skrev “Jag har skrivit på ett strafföreläggande och erkänner ett brott som jag i själ och hjärta anser mig oskyldig till”. Det är rimligt att börja tala om rutten vandel inom högerns ledarskikt.

Nu är det förvisso så att karaktärsbrister och dåligt omdöme förekommer i nästan alla familjer och man skulle kunna fördra PM:s uppförande om han varit 16 år eller åtminstone gjorde sken av att förstå att han faktiskt gjort fel. Det skulle vara förmildrande om brottet ångrades och om någon yttre orsak anfördes till varför han drivits till detta korkade ålfiske.

Kanske stor press från omgivningen att visa sig som en “redig ålafeskare” skulle varit förmildrande eller om han varit drogpåverkad, deprimerad, vad som helst som grumlat omdömet, men inte …

Handlingen är inte ett misstag. Den är precis så dum som den ser ut!

När sedan Ulf Kristersson och även Johan Persson uttalar stöd för PM i denna trista historia skämmer man ut sig grundligt. Man är oerhört överseende och med bibliska referenser talar man om misstag som skall förlåtas och stenar som inte skall kastas. Vi sitter tydligen enligt Ulf och Johan alla på något litet tokeri eller lik i garderoben men Ulf och Johan… är det verkligen så borde ni känna en hel del oro?

PM saknar varje form av förmildrande omständighet och när man på lättvindigt vis ursäktar ett mycket förkastligt brott så smittar det av sig. Var drar ni gränsen nästa gång när någon i den högerextrema alliansen gör “ett litet misstag”. Är det kanske barnmisshandel eller att man sågar ner ett träd i stadsparken som skymmer sikten, kanske fyllekörning på vattenskoter? Det är ju så lätt att begå ett misstag …

Ni måste förstå att det är skillnad på en 16-åring som fyllekör med EPA traktorn och en fullvuxen statssekreterare som fiskar utrotningshotad fisk med fasta redskap. Att ta PM i försvar är för svenska politiker historiskt dåligt omdöme och en helt utmärkt grund för att avgå. De som styr Sverige måste förstå vad som är rätt och fel om inte hela rättssystemets legitimitet helt skall haverera.

Grumpy

You May Also Like