Projektet Care for Ukraine kommer att pågå fram till den 30 september i höst…

Projekt i Eskilstuna ska stärka invånare från Ukraina på arbetsmarknaden

Eskilstuna Kommun i samverkan med Sisters in business och Nyföretagarcentrum har beviljats drygt 9 miljoner kronor från EU:s socialfond för insatser riktade mot flyktingar från Ukraina som bor i Eskilstuna. Målet med projektet, som går under namnet Care for Ukraine, är att deltagarna ska stärka sin ställning på arbetsmarknaden genom olika insatser, som till exempel undervisning i svenska, vägledning, arbetsmarknadskunskap och samhällsorientering.

Alla flyktingar från Ukraina som bor i Eskilstuna har fått erbjudande om att delta i projektet. Totalt är det 70 personer som tackat ja till att få vara med.

“Många har goda språkkunskaper och är högutbildade”

– Vi kommer börja med att kartlägga deltagarnas tidigare utbildning, arbetslivserfarenheter, intressen och tankar om framtiden för att kunna matcha dem mot rätt insatser och arbete. Vi har redan sett att det är många av deltagarna som har goda kunskaper i svenska och engelska, de är högutbildade och vill ha arbete. Jag ser fram emot en spännande resa tillsammans med deltagare och samverkanspartner under året, säger Helene Grapenhed, projektledare för Care for Ukraine.

Helene Grapenhed.

Projektet Care for Ukraine drivs av integrations- och mottagningsenheten på Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen på Eskilstuna Kommun i samverkan med Sisters in business och Nyföretagarcentrum. Care for Ukraine startade den 1 december 2022 och kommer att pågå fram till den 30 september i höst.

You May Also Like