Sedan slutet av 2022 finns det 108.4 miljoner människor på flykt varav 43.3 miljoner (ca 40%) är barn under 18 år. Bild: Pixabay.

Regeringen kör över FN

Ställer krav om “driftighet” för mottagande av kvotflyktingar

Den borgerliga regeringen har redan tidigare kraftigt minskat Sveriges mottagande av kvotflyktingar när man dragit ner från 5 000 till endast 900 per år.

Kvotflyktingar är de som valts ut av FN:s flyktingorgan UNHCR och är de som bedöms ha extra skyddsbehov i sin flykt undan krig, våld och förföljelse. Oftast är det kvinnor och barn. (se lästips)

Nu ställer alltså regeringen krav på att de kvotflyktingar Sverige ska ta emot också måste vara “driftiga”. Det är väl bra om människor är driftiga. Det gäller väl alla oavsett om man är flykting eller inte.

Men problemet är att det är ett luddigt begrepp. Och hur mäter man en människas “driftighet”. Och framför allt – hur mäter man “driftighet” i förväg?

“Driftighet”, vad man nu lägger i det begreppet, är väl något man i så fall kan se efteråt med facit i hand – inte i förväg.

Från Migrationsverket säger man att det är svårt att ta reda på om någon är driftig:

“Det är såklart svårt för en myndighet att mäta driftighet. Utan vi får på olika sätt individuellt bedöma tillsammans i samtal med de intervjuer vi gör”,
säger Oskar Ekblad, som jobbar på Migrationsverket.

Även Elisabeth Haslund som jobbar på UNHCR är kritisk till att ställa sådana krav på kvotflyktingar, att det är själva skyddsbehovet som är det avgörande:

“I allmänhet så uppmanar UNHCR ju att basera deras val på skyddsbehovet utan att diskriminera på grund av religion, etnicitet, nationalitet eller andra faktorer som inte är relaterade till deras individuella skyddsbehov”,
säger Elisabeth Haslund till Sveriges Radio (se lästips)

Nu går också Vänsterpartiet och dess migrationspolitiske talesperson Tony Haddou ut och kritiserar regeringens nya krav på “driftighet”:

“Det öppnar för godtycke och går emot de tydliga riktlinjer som UNHCR har för att välja ut dem med allra största skyddsbehov”,
säger Tony Haddou.

Tony Haddou kräver att migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) ska komma till riksdagen och förklara vad hon menar med att kvotflyktingar måste vara “driftiga” för att bli godkända.

Migrationsministern har tidigare medgett att det är svårt att mäta “driftighet”:

“Det är svårt att mäta det, utan det är ju ett intryck som man ger i samband med de här intervjuerna och att man uttrycket en tydlig vilja att bli en del av det svenska samhället och att man är beredd att anstränga sig”,
säger Maria Malmer Stenergard till Sveriges Radio.

Migrationsministern får det att låta som att det handlade om anställningsintervjuer där man söker entreprenörer bland alla kvotflyktingar, oftast kvinnor och barn, som sitter och väntar på en fristad i något av UNHCR:s tältläger runtom i världen.

Kvinnor och barn på flykt undan krig, våld, förföljelse och diskriminering ska nu vid dessa “anställningsintervjuer” bevisa sin “driftighet”. Helst också ett digert cv med uppgifter om utbildning, tidigare arbeten, referenser och så vidare.

Kan ju lägga till att många av dessa utsatta kvinnor dessutom är analfabeter, att de inte ens fått gå i skola i sitt hemland.

Några synonymer till driftig: Uppåtsträvande, rivig, dynamisk, företagsam, idog, dynamisk, tilltagsen.

43 miljoner barn

Sedan slutet av 2022 finns det 108.4 miljoner människor på flykt varav 43.3 miljoner (ca 40%) är barn under 18 år.

—Källa: UNHCR

Lästips:

Rolf Waltersson

You May Also Like