Utländska medier, kritiska till USA, stängs ner

USA utnyttjar sin makt över sociala medier och försöker styra medieförmedlingen i världen. Det är en skrämmande utveckling när misshagliga röster tystas. Samtidigt satsar USA hundratals miljoner dollar årligen på Radio/Tv sändningar, också på olagliga frekvenser, till andra länder. “Voice of America”, “Radio Liberty”, “Radio Free Europe”, “Radio/TV José Martí” är några av dem.

Texterna har tidigare (10/11) varit publicerad på Svensk-Kubanska Föreningens hemsida.

Översättning: Zoltan Tiroler.

The Gray Zone 200605 (nedkortat):

FBI har beordrat Facebook och Google att ta bort American Herald Tribune från nätet. Det är en alternativ site som publicerar europeiska och amerikanska skribenter som är kritiska till USA:s utrikespolitik. FBI:s motivering är tveksam och det utgör ett problematiskt prejudikat för andra kritiska medier.

FBI har officiellt rättfärdigat sitt tystande av avvikande röster på nätet om USA:s utrikespolitik med att om en mediasite på något sätt kan bindas till en av dess motståndare, så ska det stängas. Motiveringen kom efter en rad tillfällen när sociala mediaplattformar stängts efter att FBI krävt det.

I ett speciellt anmärkningsvärt fall så uppmanade FBI Facebook, Instagram och Google att ta bort eller begränsa American Herald Tribune, en nättidning som publicerade kritiska opinionsartiklar om USA:s politik i Mellanöstern och Iran.

FBI:s första steg att agera mot avvikande uppfattningar på sociala medier ägde rum i oktober 2017 då det skapade en insatsstyrka, Foreign Influence Task Force (FTIF), i sin kontraspionage-avdelning. Därefter slog FBI fast att alla försök att påverka opinionen i USA från stater som Försvarsdepartementet anser som de viktigaste fienderna (Ryssland, Kina, Iran, Nordkorea) är ett hot mot USA:s nationella säkerhet.

I februari 2020 gick FBI mycket längre, vilket innebär att det skulle agera mot varje media som ansågs falla inom dess område. Vid en konferens i februari definierades vad FBI beskrev som “illasinnad utländsk påverkansaktivitet” som “åtgärder från främmande makt i syfte att påverka USA:s politik, förvränga politiska uppfattningar och det officiella samtalet.”

Talespersonen beskrev “informationskonfrontation” som “utformat för att underminera allmänhetens förtroende för fria och oberoende nyhetsmedia.” De som utövade denna mörka hantering, sa han, försöker “påverka konsumenterna att använda alternativa nyhetskanaler där det är mycket lättare att torgföra falska nyheter och så misstro och förvirring om de sanna historierna genom att exploatera medielandskapet för att introducera motstridiga historier.”

Men “informationskonfrontation” är helt enkelt den bokstavliga ryska översättningen av “informationskrig”. FTIF försöker tydligen rättfärdiga FBI:s roll i att undertrycka det de kallar “alternativa nyhetskällor” så gott de bara kan.

Som Porter uttalar sin avsikt att rikta in sig på alternativa media nekar han till att FBI vill utöva censur. FITF “går inte runt och jagar innehåll. Vi fokuserar inte på vad de säger.” Han hävdar att FTIF bara vill hitta hemliga utländska regeringsorgan. Kan ett medium länkas till någon (fientlig) regering så kan det censureras. Särskilt ifall det ger kritisk rapportering om USA:s utrikespolitik eller om det attackerar bolagsmediernas versioner. Då avlägsnas det från nätet av FBI.

2018 raderade Facebook American Herald Tribune, AHT:s Facebooksida. En sida som publicerar en mängd kända skribenter som är starkt kritiska till USA:s utrikespolitik. Strax följde Gmail, som styrs av Google, efter. Det plockade bort annonser för AHT medan Facebook-ägda Instagram raderade AHT:s konto helt och hållet.

AHT:s redaktör Anthony Hall rapporterar att detta skedde i slutet på augusti 2018, utan att Facebook meddelade något. Inte heller rapporterades det i bolagsmedierna fram till januari 2020 då CNN bad om bekräftelse från Facebook att det gjort så 2018.

FBI uppmanade Facebook att bannlysa såväl iranska som ryska sajter, vilka stängdes ner under samma period under några dagar. Facebook rapporterade: “Vi har i förebyggande syfte rapporterat våra rön till USA:s laggenomförande myndigheter (alltså FBI).”

Efter att AHT avlägsnats och två veckor efter att hundratals ryska och iranska sidor plockats bort av Facebook, berättade FBI-chefen Christopher Wray för journalister att FBI “träffat ledande media- och teknologiföretag flera gånger” under året för att dessa “bättre ska kunna bemöta missbruk av deras plattformar av utländska aktörer.”

Cybersäkerhetsfirman FireEye, som skryter med att det har kontrakt “med så gott som alla departement i USA:s regering” och som använts av Homeland Security, påverkade också Facebooks nedstängning. CNN citerade en person på FireEye som sa att firman hade givit råd till stängningen och att de var “ganska säkra” på att AHT:s websida grundades i Iran. CNN-reportern var tydligen ovetande om att i USA:s säkerhetstjänsts terminologi betyder “ganska säker” att man är i det närmaste totalt okunnig om saken.

De som skriver i AHT från Europa och USA finns på riktigt och för fram sina uppfattningar. Det skiljer AHT från andra som sparkats ut från Facebook. En anmärkningsvärd skribent i AHT är Philip Giraldi, veteran från CIA och en uttalad kritiker av USA:s krig i Mellanöstern samt Israels inflytande på USA:s politik. Från starten 2015 är AHT:s redaktör Anthony Hall, professor emeritus vid University of Lethbridge, Alberta, Kanada.

I samband med en annan stängning av iranska sidor 2018 deklarerade Facebooks Gleicher att “koordinerat falskt uppträdande är när folk och organisationer skapar nätverk av sidor för att vilseleda andra om vilka de är och vad de gör.” Det passar definitivt inte in på AHT och de som bidrar till dess innehåll.

Facebooks stängning av AHT, efter FBI och FireEyes påverkan, är en oroande händelse inför framtiden för personer och media som kritiserar USA:s utrikespolitik och inte stämmer in i bolagsmediernas förmedling.

The Gray Zone 200605 (nedkortat)

 

Svenska TT rapporterar att USA stoppar 92 internetdomäner

USA stoppar 92 internetdomäner som använts av Iran. Fyra av dem är engelskspråkiga nyhetssajter, meddelar USA:s justitiedepartement.

“Newsstand7.com” “usjournal.net”, “usjournal.us” och “twtoday.net” har drivits av eller på uppdrag av Irans revolutionsgarde för att påverka inrikes- och utrikespolitik i USA, enligt departementet. Bland de övriga 88 domänerna fanns också nyhetssajter som ska ha haft syftet “att sprida iransk propaganda” med inriktning på Västeuropa, Mellanöstern och Sydostasien.

På sajterna syns nu ett meddelande om att domänen beslagtagits av FBI.

Sajterna har kartlagts med hjälp av uppgifter från Google, Twitter och Facebook.

Biträdande justitieminister John Demers lovar att fortsätta arbetet med att stoppa den iranska regeringen från att sprida propaganda för att försöka påverka USA:s befolkning och sprida oenighet.

TT 201008

You May Also Like