Jämlikhet i Alabama. Bild från Pixabay.

Utbildning om jämlikhet är ”samhällsfarlig vänstervridning” – Är nu förbjudet i Alabama

En ny lag har undertecknats av Alabamas guvernör Kay Ivey. Lagen innebär att det nu blir förbjudet att undervisa om mångfald, jämlikhet och inkludering. Lagen gäller både skolor och universitet.

Lagen är en i raden av åtgärder från den republikanska högern mot vad man anser vara samhällsfarlig vänstervridning.

Man har även lagt fram ett lagförslag om att förbjuda undervisning om sexuell läggning och könsidentitet och förbud mot regnbågsflaggor i klassrum.

Alabamas guvernör Kay Ivey som undertecknat och godkänt lagarna, har tidigare infört USA:s strängaste abortlag som i praktiken innebär abortförbud.

Ivey sprider också lögnen att demokraterna stal valet från Donald Trump.

Jag funderar över det här med att förbjuda undervisning om jämlikhet. För mig handlar jämlikhet om alla människors lika värde. Detta slås även fast i första punkten i ”Förenta Staternas Självständighetsförklaring 1776” som inleds med:

Vi anser att dessa sanningar är självklara:

att alla människor är skapade lika
att de av sin skapare har utrustats med vissa oförytterliga rättigheter
att liv, frihet och strävan efter lycka finns bland dessa rättigheter

Min tolkning är att ”alla människor är skapade lika” är samma sak som jämlikhet. Men det går tydligen att tolka på olika sätt som när fan läser bibeln.

Republikanerna i Alabama och guvernör Kay Ivey, som är baptist och medlem i First Baptist Church, läser tydligen på ett annat sätt när man nu förbjuder undervisning om jämlikhet.

Betyder det att man därmed också sätter sig över Förenta Staternas Självständighetsförklaring?

SKILLNADEN MELLAN ALABAMA OCH FAGERSTA

När jag letar efter bilder som illustrerar jämlikhet stöter jag på ”Fagersta kommuns officiella hemsida”, där man också har en bild som illustration:

”Jämlikhet och jämställdhet är grundläggande rättigheter. Därför måste vi öka kunskapen om hur prioriteringar och beslut faktiskt påverkar jämlikheten och jämställdheten i samhället… (se lästips)

I Fagersta vill man öka kunskapen om jämlikhet (och jämställdhet)

I Alabama förbjuder man undervisningen om jämlikhet.

Jämlikhet och jämställdhet enligt Fagersta kommun.

Till sist måste sägas att det ibland är skillnad mellan ord och handling – att man säger sånt som låter rätt och riktigt, men som efterlevs dåligt i praktiken.

Eller som prästen sa till sina konfirmander: ”Ni ska göra som jag lär – inte som jag gör”

Lästips:

Ny lag i Alabama: Stoppar undervisning om mångfald och jämlikhet – Sveriges Radio. 21 mars 2024

Skolor i Alabama förbjuds att lära barn om mångfald och jämlikhet – Aftonbladet. 23 mars 2024

Historia 123 – Förenta staternas självständighetsförklaring 1776. 26 juli 2012

Fagersta kommuns officiella hemsida – Facebook. 5 maj 2020.

Bokbålens tid är inte förbi – eFOLKET. 20 mars 2024 (om att böcker nu förbjuds och rensas bort från bibliotek och skolbibliotek i USA)

Rolf Waltersson

You May Also Like