Foto: Markus Spiske/Pexels

Ungern får stark kritik för att undergräva mediefriheten och rättsstatens principer

I en ny rapport riktar Human Rights Watch stark kritik mot Ungern och det styrande regeringspartiet Fidesz, som leds av Ungerns premiärminister Viktor Orbán. Fidesz betecknas som ett nationalkonservativt parti, ja till och med högerextremistiskt.

I rapporten kan man läsa hur Orbáns regering steg för steg stryper mediefriheten och undergräver rättsstatens principer.

Det tydliga målet med att urholka mediefriheten är att hindra allmänheten från att veta vad regeringen gör eller ställa den till svars.

EU måste erkänna attacken mot media som en del av den ungerska regeringens urholkning av rättsstatens principer och vidta åtgärder för att ta itu med det, säger Hugh Williamson från Human Rights Watch.

Ungefär 80 procent av ungersk media står nu under regeringspartiets kontroll. Oberoende media får allt svårare att verka fritt:

Oberoende journalister säger att de i praktiken inte har tillgång till offentlig information från statliga institutioner eller regeringstjänstemän och Fidesz-politiker. Oberoende journalister är ibland förbjudna att delta i statliga presskonferenser, skriver Human Rights Watch. (se lästips)

Ungern, som är något av EU:s ”svarta får” har fått sina EU-bidrag frysta för att man inte följer rättsstatens principer och för den utbredda korruptionen i landet.

Nu använder Ungern och Viktor Orbán det som utpressningsmetod. Om inte EU betalar ut bidragen till Ungern, kommer Ungern att använda sitt veto för att stoppa EU-stöd till Ukraina.

2022 rörde det sig om över 12 miljarder euro som EU hållit inne just på grund av korruption och inskränkning i rättsstatens principer.

Och nu är det Viktor Orbán som vill läxa upp Sverige och ställa krav för att Ungern ska godkänna Sveriges Nato-ansökan.

Först var det Erdogans Turkiet, nu är det Orbáns Ungern. Orbán som dessutom är ”god vän” med Putin. Det är inte speciellt trevliga ”kompisar” vi nu ska gå i militärallians med.

Som tillståndet är i Ungern nu, skulle aldrig Ungern blivit godkänd som EU-medlem. Likaså ligger Turkiets EU-ansökan ”på is” på grund av bristande demokrati.

Det här är inte första gången Ungern får kritik av det här slaget. I rapporten från svenska Utrikesdepartementet (publicerad 26 april 2017. uppdaterad 17 juni 2021), kan man läsa under rubriken; ”Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Ungern”:

Utvecklingen för de mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatens principer i Ungern är oroande. Ungern har vid upprepade tillfällen under det senaste decenniet fått kritik från EU, FN, Europarådet, OSSE och en rad enskilda organisationer gällande upprätthållandet av rättsstatens principer och demokratiska värden, men också efterlevnaden av de mänskliga rättigheterna. (se lästips)

Vidare skriver Utrikesdepartementet:

I Transparency Internationals index över upplevd korruption för 2020 placeras Ungern på den lägsta nivån bland EU-länder… Situationen vad gäller mediefrihet är oroande…”.

Jag kan även lägga till några noteringar från Reportrar utan gränser (RSF)

I en rapport från 2022 med rubriken ”Viktor Orbáns regim fortsätter att krossa mediapluralismen i Ungern”, placeras Ungern på plats 85 av 180 länder på RSF:s indexlista. Ungern hamnar i kategorin länder med ”Problematisk situation”.

Det andra landet som läxar upp Sverige, Turkiet, hamnar på plats 165 av de 180 länderna. Turkiet hamnar i kategorin ”Mycket allvarlig situation”, som är den värsta av alla.

Human Rights Watch är en ”ekonomiskt och partipolitiskt oberoende människorättsorganisation med högkvarter i New York”, skriver Wikipedia

Detta ”oberoende” har ibland ifrågasatts:

”Human Rights Watch har anklagats av kritiker för att vara influerad av USA:s regeringspolitik, speciellt när det gäller rapporter från Latinamerika”, också Wikipedia.

Som vanligt ska man alltid vara källkritisk. Men beskrivningen av läget i Ungern är samstämmig med vad som sägs också från Utrikesdepartementet och Reportrar utan gränser. Så man kan på goda grunder anta att det är en sann bild – även om inte Viktor Orbán håller med.

Lästips:

Hungary: Media Curbs Harm Rule of Law – Human Rights Watch. February 13, 2024

Ungern: Media begränsar skada rättsstaten – Human Rights Watch. 13 februari 2024 (samma rapport men på dålig tafflig svenska. Nån slags automatisk översättning?)

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Ungern – Regeringen.se (rapport från utrikesdepartementet)

Pressfrihetsindex 2023 – journalistiken hotad av fejkat innehåll – Reportrar utan gränser. 2023-05-02.

Viktor Orbán – EU:s renrasiga svarta får – eFOLKET. 28 juli 2022

EU-parlamentet – Ungern är en parlamentarisk autokrati – eFOLKET 16 september 2022

Rolf Waltersson

You May Also Like