EU-parlamentet – Ungern är en parlamentarisk autokrati

De finns svarta får i vår herres hage. Ett av dessa är dagens Ungern som enligt EU-parlamentet “inte är en fullvärdig demokrati”.

Vid en omröstning i EU-parlamentet igår, torsdag 15 september, röstades ett fördömande av Ungern igenom med 433 röster. 123 röstade emot och 28 ledamöter lade ner sina röster.

Samtliga närvarande Svenska EU-parlamentariker röstade för detta fördömande av Ungern utom de två ledamöterna från Sverigedemokraterna, Peter Lundgren och Charlie Weimers, som röstade emot.

“Situationen har blivit dramatiskt sämre. Av EU:s 27 medlemsländer är nu en av dem tydligen inte längre en demokrati. Och det måste rådet (medlemsländerna) nu ta tag i”, manade franska EU-parlamentsledamoten för de gröna, Gwendoline Delbos-Corfield, enligt SVT nyheter.

EU-parlamentet uppmanar nu EU-kommissionen att agera, främst genom att hålla inne pengar till Ungern.

I ett uttalande får Europaparlamentet kan man läsa:

Situationen har försämrats så pass mycket att Ungern har förvandlats till ett parlamentariskt envälde. EU:s passivitet har förvärrat denna utveckling; återhämtningsmedel måste hållas inne tills Ungern följer EU:s rekommendationer och domstolsbeslut. Bristande framsteg i artikel 7-processen skulle innebära att rådet bryter mot rättsstatsprincipen”.

Ungern svarar med att upprört förklara fördömandet för en förolämpning:

“Jag anser att det är en förolämpning om någon ifrågasätter Ungerns förmåga till demokrati”, säger Ungerns utrikesminister Péter Szijjártó vid en pressträff.

Återstår att se om detta fördömande från en överväldigande majoritet i EU-parlamentet leder några åtgärder och förändringar.

Man kan också undra över om detta fördömande av Ungern från EU-parlamentet får några konsekvenser för Nato. Ungern är ju medlem i Nato. Och Nato har som krav att alla Nato-medlemmar måste vara “västerländska demokratier”.

PS. EU:s artikel 7 handlar om mänskliga rättigheter:

Alla är lika inför lagen och är berättigade till samma skydd av lagen utan diskriminering av något slag. Alla är berättigade till samma skydd mot alla former av diskriminering som strider mot denna förklaring och mot varje anstiftan till sådan diskriminering”

Lästips:

Rolf Waltersson

You May Also Like