Foto: Gerd Altmann/Pixabay.

Unga kvinnor röstar vänster – Unga män röstar höger

Den politiska kartan har ritats om. Det gäller Sverige. övriga Europa och hela världen där vi ser en våg av högerpopulism och nyliberalismen som skördar valsegrar i land efter land.

Trenden är tydlig även om det finns undantag lite här och var, där vänstern hållit ställningarna.

I Sverige har den här högervågen resulterat i en högerregering bestående av M, KD och L. Men där SD genom Tidöavtalet har skruvat politiken rejält till höger. Opinionssiffrorna visar att SD nu är större än de tre regeringspartierna tillsammans. Varför ska man rösta på kopian (M) när det finns originalet (SD), tycks väljarna resonera.

Det enda man kan hoppas på är att Liberalerna till slut får nog och hoppar av. Om inte, ser det mörkt ut för de resterande tre åren av mandatperioden.

Mitt i allt detta partipolitiska mörker finns det dock en strimma av hopp. Hoppet står till kvinnorna. Framför allt de unga kvinnorna.

En färsk mätning som Verians gjort på uppdrag av SVT visar att bland unga kvinnor i åldern 18-29 år är stödet för S och V störst. Tillsammans får oppositionspartierna stöd av 70% av de unga kvinnorna. Tidöpartierna får endast 29%.

För Tidöpartierna är stödet bland unga män i åldern 18-29 år 50%. Oppositionen får 29% av de unga männen (se bifogad bild)

Redan vid en partisympatiundersökning 2020 var den här trenden tydlig. Unga kvinnor röstar vänster. Unga män röstar höger.

Anledningen till den här skillnaden är huvudsakligen att de unga kvinnorna mest intresserar sig för frågor om feminism, jämlikhet, miljö- och klimatfrågor och liknande ”mjuka” frågor.

De unga männens huvudfrågor är samma som SD:s huvudfrågor. Lag och ordning, och hårdare tag som är riktade mot invandrare. Invandrare som kollektiv pekas ut som orsaken till kriminalitet och gängvåld.

En annan fråga som visar en tydlig skillnad mellan kvinnor och män är synen på svenskt Nato-medlemskap.

Vid en mätning maj 2022, alltså tre månader efter Rysslands anfall mot Ukraina, tyckte 69% av männen att Sverige ska gå med i Nato. Motsvarande för kvinnor var 46% för Nato-medlemskap.

Jag hittar just nu inga siffror. Men jag skulle tro att ungefär samma sak gäller synen på den militära kapprustningen.

Att kvinnor i högre utsträckning sympatiserar med fredsrörelsen och de mer antimilitaristiska tongångarna.

Och att männen håller tvärtom mera på krigsrörelsen och kapprustningen som man tror garanterar fred och avspänning.

Även när det gäller synen på kärnvapen kan man (jag) på goda grunder anta att det förhåller sig på motsvarande sätt.

Kvinnor ser kärnvapen och kärnvapenkrig som ett större hot än vad männen gör. Att det är de Nato-kramande männen som inte ser någon risk med att Sverige blir medlem i en kärnvapenallians. (se lästips)

PS. Jag har inte brytt mig om att ha synpunkter på vilka partier som är ”oppositionen”. Jag har bara redovisat Verians resultat där ”oppositionen” består av S, V, Mp och C. Och Tidöpartierna som är M, KD, L och SD

Lästips:

Aktuellt SVT2, klockan 21,00, 1 december 2024 – (inslaget kommer ca 5 minuter in i sändningen. Det går att scrolla fram)

SVT/Novus: Tjejerna väljer V och killarna väljer SD – SVT Nyheter. 20 februari 2020

Mäns tal om kärnvapen ökar spänningen – Fempers Nyheter. 11 november 2022

Rolf Waltersson

You May Also Like