Foto: Foundry Co/Pixabay.

Djungelvandring

Det är ofullständigheten
och omöjligheten
som vi brottas med
det som ger oss
motsägelsefulla besked
ett mål vi vill eftersträva
men som samtidigt
får oss att bäva.

Det är det omaka
det grumliga och opaka
det som ska redas ut
men som bibehåller
knut efter knut
det vi tränger igenom
och söker att nå
och åtminstone i viss mån
förmår att förstå.

Det är det komplexa
som i denna vår strävan
får oss att växa.

Lena Staaf

You May Also Like