Från och med nu på söndag får bilister ta en annan väg…

Tungt trafikerad gata i centrala Eskilstuna stängs av

Från och med nu på söndag (20/11) kommer en av de mer vältrafikerade gatorna i centrala Eskilstuna att stängas av för trafik – Hamngatan. Gatan kommer sedan att vara avstängd under en veckas tid på grund av vägarbete.

Hamngatan i centrala Eskilstuna är en av centrumkärnans mest trafikerade gator, och under en veckas tid väntar nu alternativa vägar för den som normalt brukar färdas här. Den aktuella sträckningen består både av asfalt och gatsten.

Vid exempelvis övergångsstället på Nybroplan har gatstenen sjunkit ihop på flera ställen och behöver nu ses över.

Arbetet tar en vecka

Den del av Hamngatan som kommer att beröras är sträckningen  mellan den så kallade Badhusrondellen och Nybroplan. Avstängningen kommer att börja gälla från och med nu på söndag (20/11) och sedan pågå under den kommande veckan. Avstängningen väntas pågå fram till nästkommande söndag (27/11).

Ett körfält åt gången stängs av

Hamngatan kommer att stängas av med ett körfält i taget. Först stängs körfältet närmast ån av. Någon gång under mitten av veckan kommer det att vara helt avstängt i båda riktningar. Resterande tid kommer sedan det andra körfältet (närmast Eskilstuna Teater) att vara avstängt. Det handlar både om ny stenbeläggning och asfaltering.

Den röda markeringen på kartan visar den del av Hamngatan som kommer att beröras.

– Arbetet behöver göras innan vintern kommer igång på allvar, säger ansvariga på Kommunen.

Det handlar alltså om den del av Hamngatan som går förbi Eskilstuna Teater – en mycket trafikerad sträckning.

“Undvik helst området helt”

– Planera helst din resa på ett sådant sätt att du undviker det aktuella området helt. Följ annars skyltar för omledning, säger Kommunen.

Fotgängare, cyklister och mopeder av klass 2 på gång- och cykelbanan ska dock inte beröras under arbetets gång, säger man.

Läs också:

You May Also Like