Djurgården i Eskilstuna – Kungsladugårdsgatan till vänster i korsningen. Det är här som det i rusningstrafik ofta uppstår långa köer och kaos. I bakgrunden skymtar Mälarsjukhuset som just nu är under en stor om- och tillbyggnation, vilket inte har gjort trafiksituationen bättre…

Eskilstuna: Ny cirkulationsplats på Strängnäsvägen ska förbättra trafiksituationen i Odlaren

Eskilstuna Kommun ska bygga en ny cirkulationsplats (rondell) på Strängnäsvägen. Den ska förbättra trafikflödet, minska köerna och få bort genomfartstrafiken i stadsdelen Odlaren.

Trafiksituationen vid Kungsladugårdsgatan/Strängnäsvägen har varit ansträngd under en längre tid. Särskilt i början och slutet av dagen bildas köer – dels vid Kungsladugårdsgatan och Skogvaktarvägen när föräldrar hämtar och lämnar sina barn på skolorna i området, och dels vid utfarten till den hårt trafikerade Strängnäsvägen. Arbetet med nya Mälarsjukhuset har dessutom påverkat framkomligheten ytterligare. Det har även medfört att bilister inte sällan väljer den cirka två kilometer långa omvägen genom stadsdelen Odlaren för att undvika köerna. Och det är en genomfartstrafik som vare sig de boende i Odlaren eller Eskilstuna Kommun vill ha.

– De som bor utmed Lärkvägen i Odlaren är av förklarliga skäl oroliga. Många barn går och cyklar till skolan längs den smala vägen och har nu sällskap av en ökad ström av bilar som kanske inte alltid följer hastighetsbegränsningarna. Då blir det såklart en mer osäker och otrygg skolväg för barnen, säger Linus Andersson, trafikplanerare på Eskilstuna Kommun.

Linus Andersson.

Byggstart under höstlovet

Nu ska det dock bli ändring på den kaotiska trafiksituationen i området – i höst bygger Stadsbyggnadsförvaltningen en cirkulationsplats som ska ersätta korsningen Kungsladugårdsgatan/Strängnäsvägen. Det blir en enklare lösning som går förhållandevis snabbt att få på plats och som inte kräver så omfattande avstängningar och därmed kan byggas med så lite trafikstörningar som möjligt. Arbetet innebär bortfräsning av kantsten och tidigare vägmarkeringar. En cirkulation skapas med rondell i mitten, och så kommer man att sätta dit ny kantsten, lägga asfalt och måla nya vägmarkeringar.

– Vi kommer att behöva stänga av vägen, helt eller växelvis. Därför har vi styrt byggstarten lagom till höstlovet vecka 44, då vi vet att det är något mindre trafik, åtminstone till skolorna i området, säger Linus Andersson.

Enklare konstruktion

Förhoppningen är att trycket i korsningen ska lätta, att köerna ska minska och därigenom skapa ett helt annat flöde på trafiken i området.

– Därmed räknar vi också med att den onödiga genomfartstrafiken på Skogvaktarvägen och Lärkvägen ska upphöra, säger Linus Andersson.

Cirkulationsplatsen som Stadsbyggnadsförvaltningen nu ska bygga har en enklare konstruktion och ska inte ses som en permanent lösning. I stället kommer den att utvärderas, och resultatet kan komma att ligga till grund för eventuella investeringar i en permanent cirkulationsplats i framtiden. Det finns redan framtida planer på att delvis göra om Strängnäsvägen till något annat, då man menar att detta är en av Eskilstunas infartsleder. För inte så länge sedan byggdes en ny rondell på Strängnäsvägen vid ICA Ekängen i krokarna av Eskilstuna Golfklubb. I samband med detta fick golfklubben också ett nytt klubbhus och en ny infart.

Den relativt nya cirkulationsplatsen mellan ICA Ekängen och Eskilstuna Golfklubb på Strängnäsvägen med en jättelik golfboll i rondellen.

Läs också:

Mälarsjukhuset i framtiden

You May Also Like