Den turkiska diktaturen militarismen, en del av NATO. Bildskapare: Marek Studinski

Tunga socialdemokrater bland dem som nu kritiserar regeringens undfallenhet inför NATO och Turkiet

Utvisa inte kurderna till Turkiet! Regeringen måste lova kurdsvenska väljare ett tydligt besked före valet!

Det turkiska kravet om utlämningar av kurder får inte bifallas, skriver12 debattörer i en debattartikel i Afonbladet den 25 augusti. Bland undertecknarna finns Dala-Demokratens politiska chefredaktör Göran Greider, Dagens Arbetes chefredaktör Helle Klein, KG Hammar, före detta ärkebiskop och de tidigare statsråden Pierre Schori, S och Anders Wijkman, numera partilös.

Regeringen måste i god tid före valet bekräfta att Sverige kommer att följa tidigare tillämpade lagar och principer och att överenskommelsen med Turkiet inte kommer att förändra hittillsvarande praxis. Det turkiska kravet om utlämning av de utpekade och namngivna kurderna får därför inte att bifallas …

Den turkiska regimen utnyttjade den situationen till att kräva åtgärder som ligger utanför Natos formella mandat och som dessutom strider mot principer om mänskliga rättigheter.

Ett krav var att Sverige skulle utlämna kurder som regimen påstod skulle vara terrorister. På listen över de utpekade personerna fanns svenska medborgare och flyktingar med uppenbar asylrätt. Flera hade flytt undan det politiska förtrycket i Turkiet.

Följden av en sådan utlämning skull med stor sannolikhet leda till en godtycklig rättegång och ett långt fängelsestraff. Det är vad som drabbat en rad personer i Turkiet som uttryckt kritik mot regimen. Även fredlig opposition stämplas numera i Turkiet som terrorism.

Det svenska svaret på regimens krav har varit att de som är svenska medborgare inte kan utlämnas. Det är en självklarhet, men som svar helt otillräckligt. Bland de utpekade finns också asylsökande och personer med uppehållstillstånd som ännu inte fått svenskt medborgarskap.

Turkiet har uppfattat att Sverige mycket väl kan utlämna kurder till den turkiska “rättvisan”. Detta är djupt olyckligt och har skapat välgrundad oro bland kurder i vårt land.”

Kurdo Baksi, författare
Selma Brodrej, journalist
Göran Greider, författare, chefredaktör Dala Demokraten
K.G Hammar, teolog, tidigare Ärkebiskop
Thomas Hammarberg, skribent, tidigare Europarådets kommissionär för MR
Keya Izol, tidigare ordförande för Kurdiska riksförbundet
Helle Klein, präst, chefredaktör Dagens Arbete
Omar Sheikhmous, forskare med inriktning på mellanöstern
Pierre Schori, tidigare statsråd för migrationsfrågor och FN ambassadör
Vildan Tanrikulu, tidigare ordförande för Kurdiska riksförbundet
Isa Turan, medborgarrättsförsvarare
Anders Wijkman, författare, samhällsdebattör

Läs hela texten här

You May Also Like