Tre historiska utedass i Eskilstuna

Inne på Tingsgårdens gårdsplan i Eskilstuna finns tre utedass som renoverats och bevarats för eftervärlden. På informationsskylten kan man läsa:

“Dessa tre utedass är Eskilstunas sista igångvarande utedass. Användes t.o.m. 1988. Utedassen är, som hela Tingsgården, byggnadsminnesförklarade. Och för att bevara miljön inne i dassen, har tre välkända personer inrett och förärats dessa utedass.

Välkommen och stig in och njut av gammal utedassmiljö”.

På de tre dassdörrarna kan man läsa i tur och ordning:

 • “Detta utedass döpt och inrätt den 19.10.1990. ‘RIDDARHUSET’ av amanuens Carl Braunerhielm”.
 • “Detta utedass döpt och inrätt den 19.10.1990. ‘KVINNOHUSET’ av skådespelare Lisa Husin”.
 • “Detta utedass döpt och inrätt den 18.10.1990. ‘LANDSHÖVDINGEHUSET’ av landshövding Ivar Nordberg”.

Mest spartanskt inrett är Landshövdingehuset. Där finns endast en affisch, en regentlängd över:

“Konungens Befallningshafvanden – Landshövdingar i Södermanlands län 1634-1990”.

På denna regentlängd som omfattar 40 herrar hittar man namn som:

 • Printzskiöld
 • Lagerbielke
 • Ulfsparre af Broxvik
 • Gyllenstjerna af Björksund och Helgö
 • Scheffer
 • Peijron
 • Fleetwood
 • Och så vidare.

Sista namn på denna lista har ett så simpelt namn som:

 • Bengt Gustavsson, landshövding 1980-1990.

Karl Gerhard hade nog kallat detta för “en katt bland hermelinerna”

KVINNOHUSETS utedass finns några affischer om teaterföreställningar. Bland annat denna:

Med KONGL. MAJ:TS Allernådigaste Tillstånd,

uppföres å gamla Theatern i Eskilstuna…

PSYKOANALYS

Komedi i en akt av Alice Svensk.

Personer:

Fru Dora Wide … spelas av Fru Husin.
Brandt, läkare, nervspecialist … spelas av Herr Braunerhielm.

Därefter gives

HUNDRA GÅNGER GIFTA

Lustspel i en akt av Wilhelm Moberg

Personer:

Arvid Ahlström, teaterdirektör … pelas av Herr Braunerhielm.
Asta, skådespelerska, hans hustru … spelas av Fru Husin.

RIDDARHUSET är det utedass som är mest dekorerat med gamla väggbonader och andra konstverk.

När man kommer in på Tingsgården kan det se ut som om man är på privat mark. Men det är bara att stiga på. Ni som har möjlighet – gå gärna dit och se med egna ögon dessa utedass som sparats till eftervärlden som ett slags museum och konstutställning.

Dassen är ej i bruk och därmed luktfria. Själva dasslocken är till och med fastspikade.

Rolf Waltersson

Foto: Rolf Waltersson.

You May Also Like