Fredsrörelsen attackeras. Konstnären bakom målningen vill vara anonym. Detta på grund av sin känsliga relation till den svenska NATO-krigsmakten. FOTO: Gunnar Gustafsson / eFOLKET.

Tidölaget omfamnar USA-militarismen och angriper fredsrörelsen

“Vad har ni emot oss som jobbar för fred?”

Så lyder rubriken till en debattartikel i Aftonbladet 4 februari där företrädare för 21 organisationer ställer frågan till regeringen.

Den nuvarande SD-ledda tidölags-regeringen har beslutat att strypa de statliga bidragen till fredsorganisationer som IKFF, Kristna Fredsrörelsen, Svenska Freds och skiljedomsföreningen och andra organisationer som arbetar inom viktiga mänskliga och humanitära områden. Exempelvis Svenska läkare mot kärnvapen som arbetar för kärnvapennedrustning, och Reportrar utan gränser som arbetar för fängslade journalister världen över. (se lästips eFOLKET)

I debattartikeln konstaterar man:

Regeringen har nu dragit in stödet till svenska fredsorganisationer. En 95-årig tradition av statligt engagemang går i graven. Det kan knappas vara pengarna det handlar om….. Sammanlagt rör det sig om 20 miljoner kronor årligen. En droppe i budgethavet jämfört med försvarsanslagen som på kort tid nästan har fördubblats till 119 miljarder.”

Vidare skriver man:

Organisationer som tidigare har drivit på Sverige att ansluta sig till konventionerna som förbjuder personminor och klustervapen och verkat för att ett demokratikriterium införs vid vapenexport.

Anser regeringen att det var dåliga beslut?

Få av världens konflikter efter andra världskriget har haft militära lösningar. Det är förhandlingar och klassiskt fredsbyggande arbete som har fått slut på vidriga, destruktiva krig …

Stödet till svensk fredsrörelse har omfamnats av samtliga regeringar oavsett politisk färg fram till nu. Kan vi hoppas på att dagens regeringsföreträdare i ljuset av detta tänker om och ändrar vad som framstår som ett historielöst beslut?

Att beröva fredsorganisationerna deras stöd äventyrar det demokratiska samtalet, och deras granskande roll riskerar att försvagas.”

FN:s FOND FÖR FREDSFÖREBYGGANDE ARBETE FÅR SITT BIDRAG HALVERAT

Förutom att stödet stryps för fredsorganisationerna skriver man i debattartikeln “Även FN:s fond för fredsförebyggande arbete får sitt bidrag halverat av regeringen”

Jag antar att man då syftar på FN:s “Peacebuilding Fund”:

Med vårt årliga kärnbidrag på över 29 miljoner dollar är Sverige fortfarande en av de största (3:e största, min anmärkning) givarna till FN:s fredsförebyggande fond … Att investera i Peacebuilding Fund är en investering för fred, för att rädda liv och ett engagemang för återuppbyggande för alla.

Sveriges flexibla kärnstöd … gör det möjligt för fonden att ge mer stöd för att hantera konfliktrisker som härrör från klimatförändringsrelaterade tryck på människor och resurser”, säger Anna Karin Eneström, som är Sveriges ambassadör och ständige representant i FN (se lästips)

I den här artikeln från Förenta Nationerna kan man också läsa att Sverige varit bland de främsta anhängarna av FN:s Peacebuilding Fund.

När jag kollar upp ser jag Tyskland har gett mest till den här FN-fonden fram till år 2023. Därefter kommer Nederländerna, Sverige, Kanada och Norge. Danmark på 7:e plats och Finland på 12:e plats.

Nu tyckes det vara slut med det från Sveriges sida när nu regeringen halverar Sveriges bidrag. Undrar just vad FN och Sveriges FN-ambassadör Anna Karin Eneström tycker om det.

Men när det gäller bidraget för i år, 2024 finns inget belopp angivet för Sverige. Kan det vara så att Sverige har helt dragit bort sitt bidrag? Eller har det bara inte kommit med i bokföringen ännu?

Från att ha varit en (halvdan) röst för fred, har Sverige nu blivit en helgalen röst för militär kapprustning där fredsrörelsen målas upp som en fiende som bidragit till att vi blivit “fredsskadade”.

Nu är det militaristisk kapprustning som gäller och fredsförebyggande och fredsbevarande arbete som ska skäras ner.

Vi får se om regeringen möter denna debattartikel med tystnad, eller om det kommer ett svar. I så fall får jag anledning att återkomma

Kan nämna att bland de 21 undertecknarna av Aftonbladets debattartikel finns:

Petra Tötterman Andorff, generalsekreterare Kvinna till kvinna

Anna Sundström, generalsekreterare Olof Palmes internationella center

Annelie Börjesson, ordförande Svenska FN-förbundet

Lästips:

Vad har ni emot oss som jobbar för fred? – Aftonbladet debatt 4 februari 2024

Sverige bland de främsta bidragsgivarna till fredsförebyggande fond – Förenta Nationerna. (här kan ni länka vidare för att se bidragen från alla FN-länder till denna Peacebuilding Fund. Ni kan även se ett filmat inslag där Anna Karin Enström berättar om fondens arbete)

Rolf Waltersson

Läs också:

SD-regeringen har förklarat krig mot fredsrörelsen

You May Also Like