Gaza. Foto: FN / Creative Commons

Statsterrorismen – en plåga för mänskligheten

Gilberto López y Rivas, Cubadebate 231112
Terrorismos de Estado
Översättning: Zoltan Tiroler

Artikeln har också varit publicerad på Svensk-Kubanska Föreningens hemsida.

Statsterrorism

Det folkmord som begås av terrorstaten Israel i Gaza är en förödmjukelse för hela mänskligheten. Hur länge kommer straffriheten att bestå, hur länge kommer vägen till mord att vara fri? Kuba, som aldrig kommer att tillhöra de likgiltiga, höjer sin röst för Palestina om och om igen.”

Kubas president Miguel Díaz-Canel

Gilberto López y Rivas:

Den sionistiska staten Israels nuvarande folkmordskrig mot Palestina har fört in behovet av att använda termen “global statsterrorism” för att beskriva den våldspolitik som utövas av statsapparater mot folk och regeringar, i syfte att skapa rädsla och social förlamning och bryta mot nationell och internationell rätt.

Man kan inte bortse från den roll som USA-imperialismen och nykoloniala stater, som Israel, spelar i denna politiska praxis där staten överskrider ramarna för “lagligt” förtryck och tar till omfattande och intensiva utomrättsliga metoder för att förinta folkens motstånd.

Det var kollegan A. Grachyov som i sin bok Under the Sign of Terror först beskrev hur Förenta staterna upphöjde terrorism till en del av statspolitiken, och pekade på CIA som den byrå som ansvarar för att organisera subversiva operationer och sabotage mot andra länder, attacker mot utländska statsmän, desinformation och förtal.

CIA fyller funktionen som en professionell terrorist i Vita husets tjänst. Till de hemliga operationer som CIA är direkt ansvarigt för kan vi lägga dess nära samarbete med arméer och underrättelsetjänster i diktatoriska och “demokratiska” regimer, så att Förenta staterna är medskyldigt i det tysta till andra staters terroristhandlingar, en roll som är mycket synlig i det nuvarande israeliska kriget mot Palestina.

Låt oss påminna om CIA:s samordning av jakten på, interneringen i hemliga fängelser, tortyren, de påtvingade försvinnandena och de utomrättsliga avrättningarna av tusentals motståndare i Sydamerika genom Plan Condor under 1970- och 1980-talen, i en hemlig extraterritoriell aktion som vi bara kan beteckna som terrorism, även så om vi utgår från FBI:s egen definition som ”olaglig användning av våld mot personer eller egendom för att skrämma eller tvinga regeringar, civilbefolkningen eller en del av den, i syfte att uppnå sociala eller politiska mål”.

Idag är det inte bara CIA som har till uppgift att skapa terror varhelst US-amerikanska intressen anses vara i fara. Demokraten Barack Obama, vinnare av Nobels fredspris, fördubblade antalet länder med hemliga specialstyrkor från USA jämfört med sin republikanske föregångare, samtidigt som han ökade användningen av drönare för avrättningar av påstådda terrorister, med bevisade “indirekta skador” [det vill säga dödande] av obeväpnade civila eller icke-stridande, inklusive ett stort antal kvinnor, äldre och barn.

Att Craig Mokhiber, chef för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, har avgått i protest mot att folkmordet får pågå, är ett uttryck för allvaret i Israels krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten i Gaza och de ockuperade palestinska territorierna.

Han konstaterar att han bevittnar ett “folkmord enligt skolboken” som FN verkar maktlöst att stoppa, medan ”EU, Storbritannien och stora delar av Europa är fullt delaktiga i detta fruktansvärda angrepp (…) Vi kommer alla att hållas ansvariga för vår ståndpunkt vid denna avgörande tidpunkt i historien. Låt oss stå på rättvisans sida”.

Kort sagt tenderar de nuvarande formerna av nyliberal globalisering att förvärra kapitalismens motsättningar, och all medling åsidosätts.

Sammanbrottet för den internationella rättsordningen är ett utmärkande drag för detta nya skede. Den mest fruktansvärda fienden till fred och till själva överlevnaden för den mänskliga arten är kapitalismen. Den är mäktig, men inte oövervinnelig, och hur våldsam statens politik än må vara har den aldrig kunnat stoppa folkens revolutionära ansträngningar.

Gilberto López y Rivas, Cubadebate 231112 (redigerat ZT)

Terrorismos de Estado

You May Also Like