Pojke i Gaza. Foto: Hozny Salah / Pixabay.

Bara att flytta

När indianernas mark
översvämmades av vita nybyggare
drog de sig tillbaka
mer och mer
slog tillbaka
tills de hamnade i reservat
det var bara att flytta.

När samerna inte längre
kunde bedriva renskötsel
på grund av gränsbestämmelser
flyttades de 40 mil söderut
“herrarna satte oss hit”
det var bara att flytta.

När hyrorna blev så höga
efter renoveringen
att det inte gick att betala
måste kvinnan
med barnen flytta.

När torkan slog till i Sudan
och grödan försvann
var det bara att flytta
flytten tog slut vid ett stängsel
eller i vågorna
på Medelhavet.

När judarna utsattes
för pogromer
flyttades de till utrotningsläger
de som blev över
fick ett eget land
där det redan bodde människor
men det var bara att flytta.

Nu regnar bomberna
över det befästa Gaza
som så många gånger tidigare
men det är väl bara att flytta
fast de är instängda.

Ett barn utan ben ropar
“farbror, kan du bära mig”.

Varför ska alla flytta
även de som inte kan flytta
varför finns det inte
alternativ?

Lena Staaf

You May Also Like