Sveriges vapenexport: Det jemenitiska exemplet – den enes bröd den andres död

Riksdagen beslutade den 28 februari om nya regler för vapenexport. Det nya är enligt regeringen att det ska bli svårare att exportera krigsmateriel till länder med brister i demokrati och respekt för mänskliga rättigheter. Lagen innebär dock inget absolut förbud utan olika hänsyn till ekonomi, säkerhet med mera utan gör att export ändå kan tillåtas.

Svenska Freds har riktat skarp kritik mot förslaget i ett pressmeddelande där de framhåller att den föreslagna formuleringen öppnar för fortsatt export till icke-demokratier. De kräver ett skarpt demokratikriterium samt påpekar att vapenexport till icke-demokratier bidrar till fattigdom och förtryck.

Den jemenitiska journalisten Afrah Nasser pekar i sin artikel Is Sweden complicit in war crimes in Yemen på opendemocracy.net – också publicerad på hennes blogg – på de krigsbrott som begås i hennes land. Hon noterar att Norge nyligen stoppat sin vapenexport till Förenade Arabemiraten, UAE, med hänvisning till krigsbrotten och anser Sverige bör göra detsamma.

Också i SIPRI:s årsbok 2017 kan vi läsa att den saudiarabiska interventionen, med stöd av bland andra UAE, i det jemenitiska kriget är förenad med en stor humanitär kris. Vad gäller demokratistatus hamnar Saudiarabien på lägsta möjliga nivå och UAE på näst lägsta på tidningen Economists lista.

Hur de nya reglerna kommer att tillämpas återstår att se. Hur ISP, Inspektionen för Strategiska Produkter, resonerar offentliggörs inte, men vapenfabrikanten Saab är desto tydligare. I slutet av 2017 öppnade Saab en fabrik för utveckling och produktion i Förenade Arabemiratens huvudstad Abu Dhabi och på direkt fråga från Sveriges Radio om Saab beaktar mänskliga rättigheter i sitt val av marknad och samarbetspartner svarar kommunikationsdirektören “Varför skulle vi göra det?”.

Katarina Moberg

Artikeln har tidigare publicerats i webbtidskriften kommentar.se

You May Also Like