Foto: Pete linforth / pixabay

2020 blev rekordår för svensk vapenförsäljning – Och vapenförsäljning till krigförande i Jemenkriget

Det är fruktansvärt att svenska vapen fortsätter att exporteras till krigförande och auktoritära länder, och att listan toppas av Förenade Arabemiraten som krigar i Jemen. Verkligheten bakom siffrorna i statistiken är humanitära kriser där människor dödas, tvingas på flykt, drabbas av svält och fråntas grundläggande rättigheter, säger Agnes Hellström, ordförande för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen i ett pressmeddelande 2021-03-18.

Det är med anledningen av att siffrorna över svensk vapenexport för 2020 nu blivit offentliga och som sammanställts av Svenska Freds.

Där kan man läsa att:

Exporten av svenska vapen dubblerats till den Saudi-ledda koalitionen i jämförelse med året innan trots politisk överenskommelse om att stoppa den.

Den totala svenska vapenexporten 2020 uppgick till 16,3 miljarder kronor vilket är samma summa som året före och den högsta summan sedan 2001.

De fem största köparna av svenska 2020 är Förenade Arabemiraten, som köpte vapen för 3,2 miljarder kronor, därefter följer USA, Brasilien, Pakistan och Ungern.

Vapenexporten till Saudiarabien och Förenade Arabemiraten pågår trots att det står skrivet i januariavtalen mellan regeringen och samarbetspartierna L och C:

De fyra partiernas principiella inställning är att inte godkänna vapenexportaffärer till ickedemokratiska länder som deltar militärt i Jemenkonflikten så länge konflikten pågår.

Nu visar det sig att avtalet inte är värd ett skvatt. Det är ord på ett papper man ger fullständigt fan i, som man inte bryr sig om att “hedra” – för att använd det ord Nyamko Sabuni använde i ett annat sammanhang beträffande januariavtalet.

Det finns “kryphål” i lagstiftningen som tydligen kan tolkas som fan läser bibeln så att “följdleveranser” av vapen kan undantas från exportreglerna:

Vi gör en helhetsbedömning med utgångspunkt i regeringens riktlinjer och etablerad praxis. Vid tillståndsprövningen ska även Sveriges internationella åtaganden iakttas. Detta görs så länge inget ovillkorligt hinder föreligger, som ett vapenembargo, skriver ISP (Inspektionen för Strategiska Produkter) i en kommetar.

Enligt den tolkningen är det alltså inga “nya” vapenexportaffärer. Det är “följdleveranser” utifrån tidigare avtal gällande Saudiarabien 2013 och Förenade Arabemiraten 2017.

Stopp och belägg! 2017 – då rasade Jemenkriget för fullt. Hur kunde man då godkänna vapenexport till Förenade Arabemiraten? Svara på det Ann Linde!

Det är bara hala undanflykter. Länder som Tyskland, Norge, Italien med flera har infört exportförbud och återkallat befintliga vapenlicenser och/eller fryst vapenexporten:

I en FN-rapport från september 2019, framkommer att länder som exporterar vapen till Jemenkriget kan vara medansvariga för krigsbrott. Rädda barnen kräver att Sverige omedelbart avbryter alla leveranser av krigsmateriel till Förenade Arabemiraten och i stället tar skarpa initiativ i EU och FN för ett vapenembargo mot alla de parter som krigar i Jemen, skriver Rädda Barnen i ett uttalande angående de aktuella siffrorna för svenska vapenhandeln 2020.

De som bombar sjukhus, skolor och lekplatser ska ställas till svars, vi ska inte förse dem med vapen, säger Allan Frisk, biträdande humanitär chef på Rädda Barnen.

Tidningen OmVärlden har bett justitieminister Morgan Johansson om en kommentar. Det blir Johanssons pressekreterare Adriana Haximustafa som svarar å justitieministerns vägnar i detta officiella svar:

Sveriges försvarsindustri och krigsmaterielexport är en nödvändig del av vår militära alliansfrihet. För varje exportaffär finns därför försvars- och säkerhetspolitiska skäl, ytterst knutna till svensk försvarsförmåga …

Även utrikesminister Ann Linde fick frågan om svensk vapenexport och svarar på ungefär samma undanglidande sätt:

Det är många år sedan Sverige exporterade vapen till de krigförande länderna i Jemen och att följdleveranserna är nödvändiga, för annars skulle ingen köpa vapen av oss, utan enbart av Israel, Ryssland eller USA, svarar utrikesminister Ann Linde enligt tidningen OmVärlden 25 februari 2021.

Spricka i regeringen

Som tur är finns det några röster i regeringen som förstår att hyckleriet och dubbelmoralen gällande den svenska vapenexporten är ett “problem”.

Det är sorgligt tycker jag att man kan förknippa Sveriges roll i Jemenkonflikten med något annat än att vi mäklar fred, bygger fred, lindrar nöd och försöker hitta en lösning på den här konflikten. Att Sverige också är ett land där det finns bolag som säljer vapen till parter involverade i konflikten, säger vår nya biståndsminister Per Olsson Fridh (MP) i en vad jag kan tycka väl “diplomatisk” kommentar.

Även Märta Stenevi (MP), vår nye jämställdhets- och bostadsminister, skriver i en debattartikel i OmVärlden 29 januari 2021, under rubriken Svenska vapen dödar inte humanare än andra vapen.

Där skriver Märta Stenevi, tillsammans med två andra miljöpartister:

Vi vill se ett omedelbart stopp av svenska vapenexport till de stridande parterna i Jemenkonflikten  … Regeringen måste leva upp till januariavtalet som fastslår att vapenexporten ska stoppas.

Om inte all vapenexport stoppas vore det ärligare och rakare att tala klarspråk:

“Sveriges linje är att vi godkänner försäljning av vapen till alla som vill köpa. Vi skiter fullständigt i om det är krig. Vi skiter fullständigt i styrelseskick. Diktatur, demokrati och allt däremellan. Huvudsaken är att stålarna rullar in. Och om inte vi säljer vapen till krig och diktaturer så gör andra det”.

Rolf Waltersson

You May Also Like