Sveriges kristna råd: Avhumaniseringen i asylpolitiken djupt oroande

Regeringens förslag kritiseras som i grundläggande avseenden otillräckligt

Uppgörelsen mellan regeringspartierna att ge fler unga ensamkommande möjlighet att stanna i Sverige är ett steg i rätt riktning men det är långtifrån tillräckligt. Fortfarande ligger Sveriges asyllagstiftning på EU:s miniminivå. Det skriver företrädare för Sveriges kristna råd, bland andra ärkebiskop Antje Jackelén, i Svenska Dagbladet den 30 november.

För snart ett år sedan initierade kyrkorna ”Juluppropet – för en human migrationspolitik”. Under några veckor skrev 80 000 personer under de tre kraven till regeringen. Flera av partiledarna skrev under.

Artikelskribenterna välkomnar regeringens förändrade reglering om att ge fler unga ensamkommande som kom före 24 november 2015 möjlighet att få stanna i Sverige. Men konstaterar att Sveriges asyllagstiftning fortfarande ligger på EU:s miniminivå.

– Vi står fortfarande kvar vid våra tre krav som handlar om att ge barn, unga och familjer trygghet och framtidstro. Vi är djupt oroade över den brist på medkänsla och den avhumanisering som kommer till uttryck i nuvarande asylpolitik och i diskussionen kring den.

I dag ifrågasätter ledande politiker asylrättens existens som grundläggande mänsklig rättighet och Migrationsverket fortsätter att skicka tillbaka asylsökande till Afghanistan trots den svåra säkerhetssituationen. Från vissa håll ses det som ett orimligt önskemål att familjer på flykt ska få möjlighet att återförenas.

– Sverige är ett av de europeiska länder som har hårdast begränsning för familjeåterförening och återförening sker endast i undantagsfall. Den tillfälliga asyllagen skapar stort lidande hos individen, ökar psykisk ohälsa och motverkar insatser för att främja etablering.

Artikelskribenterna står fast vid Juluppropets krav och uppmanar regeringen att:

  • Ge barn och unga rätt till trygghet och framtidstro.
  • Ge alla som beviljas asyl i Sverige rätt till familjeliv.
  • Undanröja praktiska hinder mot familjeåterförening.

Länk till artikeln

Tommy Jansson

You May Also Like