Bilden: Fritz Lenz, Herman Nilsson-Ehle och Herman Lundborg. De tre herrarna var under 30-talet djupt involverade i rasbiologin och nazismen i Sverige.

Rolf Nordin: Nazism – Del 1 ”Förhistorien”

Det nazistiska tankegångarna uppstod inte med den tyska nazismen på 20-talet, utan byggdes upp under flera årtionden tidigare. Rasbiologin var en grundläggande idé för nazismen och hade sitt urprung i 18-hundratalet. Och i flera länder parallellt. En inspirationskälla var Charles Darwins ”Om arternas uppkomst”, som kom ut 1859.

Ett antal ”vetenskapsmän” lyckades vränga till Darwins formulering om att ”de bäst anpassade”, och ändrade den till  ”de starkaste”; den reviderade formuleringen blev sedan en av rasbiologins grundpelare.

Sedan samlades en del tyska ”forskare” och skrev ett första utkast om behovet av rassenhygiene

Svenskarna var inte långt efter. 1909 argumenterade en grupp ”vetenskapsmän” för behovet av rasbiologi. De var noga med att ange sina akademiska titlar och vetenskapliga inriktningar. Flera var . botaniker. De ansågs ändå kompetenta att yttra sig om mänskliga gener. Detta beteende har en beteckning ”Argumentum ad verecundiam” vilket innebär:

  1. Man godtar en person (institution osv) som auktoritet inom ett område där han/hon inte är sakkunnig
  2. Man godtar en person (eller institution) som auktoritet inom ett område där det inte finns några sakkunniga

En av de ledande forskarna bakom rasbiologin var Herman Lundborg som var läkare. Han utsågs senare som docent i rasbiologi 1915, och var senare den som drev på hårt för att det skulle startas ett rasbiologiskt institut.

I början av 20-talet togs sedan beslutet om grundandet av det Rasbiologiskt Institutet i Sverige. Beslutet togs av en i princip enig Riksdag, båda kamrarna. Förslaget om detta skrevs under av de flesta partierna, och Herman Lundborg utsågs som chef för institutet.

1924 reste Herman Lundborg till Tyskland för att träffa tyska rasbiologer, finns anledning att påpeka att dessa var kopplade till nazistpartiet redan då.

Rasbiologiska institutet upprättade en beskrivning av raserna i Sverige, som bland annat utgick från skallmätningar. Det finns anledning att påpeka att med den första gränsen för en skallform för att anses vara den rena nordeuropeiska rasen, i Tyskland användes benämningen arier, endast 10 procent klarade kraven. Detta bakslag hanterades på ett ”vetenskaplig” sätt, obs ironi, genom att justera gränsen för arier, så att åtminstone cirka 35 procent klarade gränsen. Ett exempel på den vetenskapliga metoden vid denna undersökning är undersökningen av ”tattarna”. Slutsatsen blev att denna folkkrupp bestod människor med ”kriminella” böjelser.  Ett resultat som knappast var överraskande då Institutet enbart undersökte så kallade tattare som satt i fängelse. Till den påstått ”vetenskapliga slutsatsen” fogades också kommentaren: ”Det är ju där, i fängelset, som de hör hemma”.

Ett mellanspel från Forum för levande historias ”Om detta må ni berätta”

Bayerns lag för ”bekämpande av Zigenare, Resande och Arbetsskygga”, 16 juli 1926

§1 Zigenare och andra som vandrar som zigenare .. s.k. resande får bara cirkulera med sina vagnar och karavaner om de har tillstånd från de berörda polismyndigheterna. Detta tillstånd kan bara lämnas för ett år i taget och kan återkallas när som helst

§2 Zigenare och resande får inte cirkulera med barn i skolåldern. Undantag får göras av polismyndigheterna om tillräckliga arrangemang har träffats för barnens utbildning

§3 Zigenare och Resande över 16 års ålder som inte kan bevisa en varaktig anställning kan, för bevarandet av den allmänna ordningen, skickas till tukthus i upp till två år av ansvariga polismyndigheterna

Min kommentar : Nazisterna byggde vidare på vad som redan genomförts av tidigare myndigheterna!

Hans Günther kan inte undantas i den här förhistorien om rasbiologin och Nazismens förhistoria. Under en period på 20-talet verkade han som föreläsare vid Svenska Biologiska Institutet. När sedan Nazisterna tog makten i Tyskland fick han tjänster på tyska institut

Rolf Nordin

Rolf Nordin är en erfaren människorättsaktivist. Han är sedan 40 år bosatt i Stockholm, men har sina rötter i Eskilstuna.
Rolf Nordin medverkar med kommentarer och bakgrundsartiklar i eFOLKET.

Del 2, 30-talet är nästa del

Litteratur

Den anfrätta stammen, Nils von Hofsten, eugeniken och steriliseringarna 1909-1963. Maria Björkman

Fallna Kvinnor, När samhällets bottensats skulle lära sig veta hut. Eva F Dahlgren,

Den mörka och okända historien, Vitbok om övergrepp och kränkningar av Romer under 1900-talet. Regeringskansliet

Skuggor av ett Förflutet. Anders Björnsson

Oönskade i Folkhemmet, Rashygien och sterilisering i Sverige. Gunnar Broberg, Mattias Tyden

Käraste Herman. Maja Hagerman

You May Also Like