Bildskapare. Gerd Altmann / Pixabay.

Strejk på pendeltågen!

Fredag 14/4 beslutade ett möte med över 150 lokförare på pendeln i Stockholm med stor majoritet att lokförarna på pendeln kommer gå ut i vild strejk måndag 17/4 kl. 03.00.

Strejken kommer pågå i tre dagar och avslutas onsdag 19/4 kl. 23.59.

Krav: Få tillbaka tågvärden i hytt, i säkerhetstjänst, för lokförarnas och resenärernas säkerhet.

Går kravet igenom avbryts strejken.

En strejkkassa har upprättats i samarbete med Förbundet Arbetarsolidaritet. Hjälp till genom att be folk att swisha till 123 699 29 52 eller betala till bankgiro 418-6482, märk betalningen med “Tågvärd”.

En strejkkommitté har bildats. Nedan ser du en kommuniké som den nu utfärdat riktad till allmänheten:

Imorgon kl: 03:00 kommer förarna på pendeltågen att gå ut i strejk. Detta kommer tyvärr drabba dig som reser med pendeltågen och vi beklagar djupt att det blir på detta sätt.

Vi är vanliga hederliga människor som går till arbetet, i ur och skur, dygnets alla timmar, men nu har vi fått nog.

Vi tror inte att en enda stockholmare hade velat sitta på ett tåg med vetskapen att det bara finns en ansvarig person ombord, som i värsta fall vid en olyckshändelse kanske är satt helt ur spel. Detta med upp till 1800 resenärer, stillastående med två mil till närmsta station, mitt ute i skogen.

Det är tre politiker som är högst ansvariga för det som nu sker – Anton Fendert, Jens Sjöström och Kristofer Tamson. Det är ni som tagit detta ogenomtänkta beslut och ni är således ansvariga för konsekvenserna. Ingen annan än ni kan stoppa den här strejken just nu.

Vi kräver att beslutet att ta bort tågvärdar i säkerhetstjänst från tågen, och ersätta dessa med kameror, omedelbart rivs upp!

Alla generella hot mot personalen från arbetsgivaren, samt direkta repressalier mot enskilda anställda betackar vi oss för.

Vi gör inte detta för högre lön eller andra fördelar – Vi gör detta för resenärernas och personalens säkerhet.

En “Vild strejk” innebär att strejken ej är sanktionerad av den fackliga organisationen. De “vilt” strejkande kan dömas till dryga böter. Om företagen vågar driva frågan till arbetsdomstolen beror på styrkeförhållanden. Stor solidaritet med de strejkande bland samhällsmedborgarna kan skrämma arbetsköparna från att stämma arbetarna.

Vi på eFOLKET vill poängtera hur oerhört viktig denna strejk är. I Sverige har stora försämringar i form olika former pressats på arbetarklassen ända sedan 80-talet. Det har skett genom ständigt slimmad arbetsorganisation med stress och so nu med tågvärdarna faror för säkerheten. Det har skett genom införande av individuella lönesystem so splittrar arbetarna. Det har skett genom införandet av ett pensionssystem som också slår sönder solidariteten genom att göra pensionen beroende av spekulation på aktiemarknaden. Vi har också drabbats av privatiseringar och nedskärningar. Inte minst tågtrafiken har drabbats. Nu senast har vi fått ett löneavtal som inte på långa vägrar säkrar reallönerna som sjunkit drastiskt p.g.a. inflationen. Listan kan göras enormt lång.

Tyvärr har dessa attacker från arbetsköparna, högern och den socialdemokratiska ledningen inte mötts av det motstånd som situationen kräver. År 2020 hade Sverige noll strejkdagar. Året därefter var sju personer(!) inblandade i strejkaktioner. Det är inte bara 2020 och 2021 som strejker lyst med sin frånvaro. Antalet strejker har reducerats i decennier.

Det ligger alltså i alla arbetares och alla anständiga människors intresse att denna strejk blir framgångsrik. Blir den det kan den bli en början på ett motstånd som kan få samhällsutvecklingen att ta en positiv vändning. Vi vill påminna om hur den stora vilda gruvstrejken 1969 gjorde just det.

Swisha till 123 699 29 52 eller betala till bankgiro 418-6482, märk betalningen med “Tågvärd”!

Läs också:

Strejk på pendeltågen i Stockholm

You May Also Like