Bild från Pixabay.

Storbolag delar ut miljarder till aktieägare samtidigt som de söker bidrag från staten

SVT visar i en granskning att storföretag göder aktieägarna samtidigt som de korttidspermitterar personal och räknar med bidrag från staten. Ett stöd som är avsett för företag som befinner sig i en svår ekonomisk situation.

Exempelvis har SKF korttidspermitterat 1 650 personer och vill ha 40 miljoner i statligt stöd. Samtidigt har bolaget delat ut 1,3 miljarder till aktieägarna. Det är hälften av vad man ursprungligen tänkt.

– Vi delar ut, men jag tycker inte det är vidlyftigt. Det visar att även aktieägarna tar sin del av ansvaret, säger SKF:s vd Alrik Danielsson.

Men företaget hoppas att kunna kalla till extrastämma i höst och dela ut resten då.

När riksdagen beslutade om mer pengar till krisstöd var innebörden att företag inte samtidigt ska kunna ge aktieutdelning och få statligt stöd. Det stod även Moderaterna bakom när frågan behandlades i finansutskottet.

Senare avslöjade Ulf Kristersson i Agenda vad partiet egentligen tycker: Företagens utdelningar av vinst till ägarna är självklar och att det är så en marknadsekonomi är tänkt att fungera.

Tillväxtverket, som beviljar permitteringsstöden, anser det olämpligt att företag gör stora aktieutdelningar och samtidigt tar del av det statliga stödet för korttidspermittering men att lagstiftningen inte hindrar att så kan ske.

Finansminister Magdalena Andersson reagerar på uppgifterna om att företag som delar ut miljarder till aktieägarna ändå har ansökt om stöd från staten.

– Är det så att det visar sig att man har stora möjligheter att göra stora aktieutdelningar måste vi se över lagen. Jag tvekar inte att göra det.

Tommy Jansson

Läs mer:

You May Also Like