Stöd Havannas återuppbyggnad efter den förödande tornadon!

Solidaritetsappell från Svenk-Kubanska Föreningen

Natten mellan 22 och 23 januari drog en våldsam tornado in över mångmiljonstaden Havanna. Ännu en gång drabbades Kuba av en katastrof. Tornadon uppmättes till den näst starkaste som någonsin registrerats. Eftersom det gällde en ö i Karibien har uppmärksamheten i media varit minimal.

Fyra människor dog och nära 200 skadades, främst av nedfallande föremål. Mödra- och barnsjukhuset i Diez de Octubre tillhörde de som drabbades värst, och patienter förflyttades till andra sjukhus och vårdcentraler.

Ingen enda medborgare lämnades åt sitt öde. Över en miljon invånare blev utan el på grund av jordskred, rivna elledningar, fallna träd och lyktstolpar, skadade byggnader, blockerade gator och välta bilar, lastbilar och bussar. Tack vara den snabba insatsen av 40 arbetarbrigader hade hälften fått tillbaka elen redan första dagen efter tornadon. De som inte fått tillbaka elen får sova i tält och får matransoner. Skadorna på bebyggelse och natur är omfattande.

Nu återstår den omfattande återuppbyggnaden. Kuba är i skriande brist på kapital för reparationer. USA:s grymma blockad försvårar import av nödvändigt material.

Svensk-Kubanska Föreningens penninginsamling Mediciner för Kuba,
pg 23 57 15-0,
Swish 123 1823772, är öppet för bidrag till återuppbyggnaden. Skriv TORNADO på talongen/ meddelandet.

Svensk-Kubanska har omgående gått in med en grundplåt på 10 000 kr. Insamlingen är nu (12/2) uppe i närmare 70 000 kronor.

Alla bidrag mottas med tacksamhet och alla pengar går oavkortat till Kuba för hjälp i återuppbyggnaden. Samtidigt är vi väl medvetna om att det bästa stödet till Kuba är ett hävande av USA:s långa och obarmhärtiga blockad, som landet fortfarande utsätts för, och som hårt drabbar hela den kubanska befolkningen.
Svensk-Kubanska Föreningen

You May Also Like